Eerst proces, dan prestatie

Doelgroep:

Een succesvolle renovatie richting energieneutraliteit betekent natuurlijk dat de kwaliteit en de energieprestatie van de woning verbeterd zijn. Een succesvolle renovatie betekent echter ook dat bewoners en aanbieders tevreden zijn met het proces, de uitkomst en het gebruik van de woning en de installaties. Om dat te bereiken is een goede afstemming tussen aanbieders en bewoners, alsook tussen bewoners en woning (en installaties) cruciaal.

Deze afstemming is soms lastig, blijkt uit zowel praktijk als literatuur, en doorloopt drie fasen: het ontwerpproces, het renovatieproces en de gebruiksfase. In elke fase spelen specifieke afstemmingsvraagstukken en kunnen mismatches optreden.

Lessen

In deze studie, uitgevoerd voor het Innovatieprogramma Energiesprong, hebben we de (processen van) afstemming tussen aanbieders en bewoners, en tussen bewoners en woning (technologie/installaties) onderzocht en trekken we lessen over renovaties richting energieneutraliteit. De rode draad in onze lessen is dat een succesvolle afstemming de basis vormt voor succesvolle prestatiegaranties en prestatieafspraken tussen aanbieders en bewoners.

Onderzoek

De bevindingen zijn gebaseerd op literatuuronderzoek, en gesprekken met bewoners en met aanbieders van een drietal renovatieprojecten van de EnergieSprong: Energiesprong Amsterdamse Buurt in Haarlem, De Bestaande Wijk van Morgen in Kerkrade en Wel de Lusten, Niet de Lasten in Utrecht.

Er zijn 28 interviews afgenomen, met 30 bewoners en met 5 aanbieders. We presenteren de voornaamste bevindingen uit gesprekken die ook door de literatuur gestaafd worden. We pretenderen geen volledigheid maar brengen uiteenlopende kwesties naar voren die relevant zijn om rekening mee te houden bij renovatieprojecten richting energieneutraliteit wat betreft het vormgeven en afstemmen van het proces op de bewoners. De nadruk ligt op de sociale huursector en op het perspectief van de bewoner. Dit omdat daar het zwaartepunt van onze interviews lag, maar ook omdat ons onderzoek het eindgebruikersperspectief een stem wil geven in de lopende discussies over succesvolle renovatietrajecten en energieprestatiecontracten.

Dowload rapport

Dowload of bekijk hier het rapport ‘Eerst proces, dan prestatie’.