Energietransitie in het nieuws – week 6

Energietransitie in het nieuws

Brede steun voor versnelde verduurzaming woningen

De Rijksoverheid en brancheorganisaties TechniekNL, Bouwend Nederland en Aedes gaan samen de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad flink versnellen. Dit doen ze in het landelijke ondersteuningsprogramma Renovatieversneller. Bron RVO Duurzaam

Aardgasvrij wonen in Rotterdam
Puzzelen aan een rechtvaardige kostenverdeling

Rotterdam heeft op dit moment nog ongeveer 263.000 aardgasaansluitingen, die voor 2050 vervangen moeten worden door iets anders. Dat betekent dat de gemeente al deze huishoudens en bedrijven op tijd moet benaderen met een alternatief voor aardgas. Het doel is alle bewoners een duurzaam, betrouwbaar, betaalbaar én rechtvaardig aanbod te doen. Maar de transitie naar aardgasvrij wonen moet óók uitvoerbaar zijn voor de gemeente. Een complexe puzzel, die samen met energieleveranciers, woningcorporaties, huiseigenaren en huurders moet worden opgelost. Bron: energieplus.nl

Bouwen met hout slaat CO2 op

Een overschakeling naar bouwen met hout heeft een dubbele positieve impact op het klimaat, blijkt uit nieuw onderzoek. Enerzijds wordt de CO2-intensieve productie van staal en cement verminderd, anderzijds worden de nieuwe gebouwen een opslagvat van CO2 uit de atmosfeer. Bron: duurzaamnieuws.nl

5-puntenplan aanpak salderingsregeling

Slimme warmtemeter wordt een must

Warmteleveranciers moeten per eind oktober dit jaar verplicht slimme warmtemeters plaatsen bij nieuwe aansluitingen. Ook moeten zij alle oude niet-slimme meters vervangen voor 2027. De Tweede Kamer heeft deze woensdag ingestemd met deze wetswijziging, opgesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bron: warmtenetwerk.nl

Rol van lokale overheden bij warmtenetten

Het Klimaatakkoord zet in op een forse stijging van het aantal warmtenetaansluitingen in Nederland. De vraag is welke rol lokale overheden spelen in deze warmtetransitie en of ze bijvoorbeeld ook eigenaar van warmtenetten moeten worden. Het recente verleden heeft aangetoond dat lokale overheden en warmtenetten niet altijd een gelukkige combinatie zijn. Toch lijkt een publiekprivate samenwerking soms onvermijdelijk, zeker als het gaat om plekken waar de businesscase voor warmtenetten niet eenduidig is. Bron: warmtenetwerk.nl

Op de hoogte blijven van de energietransitie? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *