Themablad Ruimtelijke kwaliteit

Doelgroep:

Natuurinclusief renoveren

Bij het isoleren van de woning aan de buitenkant, zoals vaak bij NOM renovaties gebeurt, wordt er een nieuwe schil om de woning geplaatst met als gevolg dat het uiterlijk van de woning verandert. Deze ingreep kan daarmee een significant effect hebben op de ruimtelijke kwaliteit. Buitenisolatie kan daardoor een nieuwe, positieve impuls aan de ruimtelijke kwaliteit geven van bestaande wijken. Lokale welstandsprocedures zijn echter vaak niet ingericht op grootschalige initiatieven met een beeld-vernieuwend karakter. Met dit themablad willen we werken aan een helder en voorspelbaar welstandsproces bij NOM projecten.

Tijdige afstemming tussen de initiatiefnemer en de lokale welstandscommissie voorkomt dat de bouw onnodig wordt vertraagd én zorgt er tegelijkertijd voor dat er NOM-concepten worden ontwikkeld die een positieve bijdrage leveren aan ruimtelijke kwaliteit en rekening houden met de lokale context.

Themablad Ruimtelijke Kwaliteit

Met de afspraken in dit themablad werken we aan een helder en voorspelbaar welstandsproces bij NOM projecten.