Lisa van Welie

Lisa van Welie

Lisa van Welie is Transitiemaker bij Squarewise, een transitiebureau dat zich richt op innovatieve verduurzaming van de gebouwde omgeving en sinds kort erkend als sociale onderneming. In haar rol bij de ontwikkeling van het Wijkkompas en binnen het programma ‘Integrale Aanpak’ van Stroomversnelling werkt zij aan het doel aardgasvrij, maar ziet ook dat dit geen op zichzelf staand doel is. “De transitie naar een aardgasvrije wijk is een kans om thema’s die spelen in de wijk aan te kaarten en te koppelen. Hiermee worden niet alleen opgaves efficiënt gecombineerd, maar ook het draagvlak onder bewoners vergroot. Zo werken we niet alleen aan het realiseren van duurzame woningen, maar ook aan gezonde, veilige en leefbare wijken”.

Naast de transitie naar aardgasvrij zet Lisa zich in voor het koppelen van de energietransitie aan de transitie naar een circulaire economie. “Bijna 8 miljoen huizen worden in de komende jaren verduurzaamd, met aardgasvrij en  CO2-neutraal als doel. Om dit laatste te realiseren is een focus op energie te smal. Materialen die nodig zijn voor deze renovaties hebben ook een CO2-prijskaartje. Daarnaast is CO2 niet de enige factor die bepaald of een transitie écht duurzaam is. Daarbij is ook aandacht nodig voor verschillende milieufactoren, zoals het beschermen van materiaalvoorraden”.