Merel Philippart

Merel Phillipart

Merel heeft zich tijdens haar studie farmacie gespecialiseerd in nieuwe verdienmodellen rondom medicijnontwikkeling. Haar expertise in systeemveranderingen past ze nu met name toe binnen de energietransitie. Bij de Stroomversnelling is ze de projectleider van de Taskforce Verguningen (o.a. Flora en Fauna, Ruimtelijke kwaliteit en de Nieuwe Omgevingswet).