Energieprestatiegarantie: wat is het en waarom is het zo belangrijk?

nergieprestatiegarantie wat is het en waarom is het belangrijk

Aedes, Bouwend Nederland en Stroomversnelling lanceerden vorig jaar de Afnameovereenkomst. Een modelcontract voor corporaties en bouwers om langdurige garanties op de energieprestatie van woningen goed te borgen. Deze energieprestatiegarantie is cruciaal voor corporaties en een noodzakelijke voorwaarde om, in de gebouwde omgeving, de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te behalen.  

Langdurige garantie op de energieprestatie van woningen creëert een belangrijke nieuwe geldstroom. De Energieprestatievergoeding (EPV). De EPV is een bedrag dat de huurder maandelijks aan de verhuurder betaalt voor een energiezuinige woning. Als de verhuurder de woning zeer energiezuinig heeft gemaakt, en het huis zelf energie opwekt, bijvoorbeeld door het gebruik van zonnepanelen, mag de verhuurder een vergoeding vragen voor de kosten die hiervoor zijn gemaakt.

Energieprestatiegarantie – belangrijke voorwaarde voor financiering

Bij nul-op-de-meter projecten wil de opdrachtgever de extra geldstroom die beschikbaar is in de vorm van de EPV gewaarborgd zien. De corporatie verdient hiermee immers de meerkosten bij investering in energiezuinige nieuwbouw of renovatie terug. De EPV is dus een belangrijke voorwaarde om een hoge energieambitie voor woningen financierbaar te maken. Dit blijkt in de praktijk vaak alleen haalbaar als de corporatie bereid is om over te gaan naar een manier van uitvragen, die het karakter heeft van het afnemen van energieprestaties. De bouwer krijgt dan meer vrijheid om een concept te ontwikkelen, dat langdurig energetisch goed presteert. De Afnameovereenkomst helpt corporaties en bouwers bij het contracteren en garanderen van de gewenste energieprestaties, de energieprestatiegarantie.

Technische voorwaarden om EPV te mogen innen

De belangrijkste voorwaarde om een Energieprestatievergoeding te mogen innen is een zeer goede isolatie van de woning. De warmtevraag moet minder dan 50 kWh/m2 per jaar bedragen. De hoogste EPV die mag worden gevraagd van een huurder bedraagt € 1,45/m2 per maand. Om dat bedrag te mogen innen moet de warmtevraag zelfs onder de 30 kWh/m2 per jaar liggen.

De woning moet daarnaast ook voldoende duurzame energie opwekken om volledig in de behoefte aan warmte te kunnen voorzien. Bovendien moet de woning 15 kWh/m2 per jaar opwekken voor warm tapwater, voldoende hulpenergie opwekken voor de gebouwgebonden installaties (ventilatiesystemen, koelingssystemen en systemen voor meting en monitoring).

Ook moet er 26 kWh/m2 per jaar aan energie worden opgewekt die de huurder vrij kan gebruiken voor overige elektrische apparatuur die niet aan het gebouw gebonden is. Deze hoeveelheid energie is in principe voldoende voor een gemiddeld gezin in een jaar met gemiddelde temperaturen.

Monitoring

In de woning wordt met behulp van sensoren en meetapparatuur bijgehouden hoeveel energie wordt opgewekt en verbruikt. De verhuurder moet aan de huurder elk jaar vóór 1 juli een overzicht geven van de energie die de woning in het afgelopen jaar heeft opgewekt. De huurder ontvangt dit overzicht idealiter tegelijk met het jaaroverzicht van servicekosten en kosten voor elektra en water.

Woonlasten

Voor de huurder mogen door toepassing van de EPV de woonlasten niet of nauwelijks stijgen. Als de woning zelf energie opwekt, is de rekening van het energiebedrijf immers lager. Wat er door de huurder meer wordt betaald aan EPV, zou ongeveer hetzelfde moeten zijn als wat er minder betaald wordt aan het energiebedrijf. De EPV is een losse component naast servicekosten en huur. De jaarlijkse huurverhoging heeft dan ook geen invloed op de hoogte van de EPV.

Meer grip op energieprestatie

De Energieprestatievergoeding dient daarnaast ook een hoger doel. De energieprestatiegarantie-structuur zet alle betrokken partijen ertoe aan om meer grip te krijgen op de geleverde energieprestaties. En dat is een noodzakelijke voorwaarde om tot slimme en schaalbare oplossingen te komen waarmee in de gebouwde omgeving de doelstellingen uit het Klimaatakkoord gehaald kunnen worden.

Handreiking voor het inzetten van de EPV

Lees ook de handreiking voor het inzetten van de EPV en Energiebundel voor woningcorporaties. De handreiking biedt een overzicht van de mogelijkheden van de toepassing van de EPV en geeft een voorbeeld van een berekeningswijze in lijn met de politieke opvattingen over een woonlastenwaarborg en gebaseerd op het niet-meer-dan-nu principe zoals gehanteerd binnen Stroomversnelling. 

Meer weten over de Afnameovereenkomst?

De Afnameovereenkomst, een modelcontract van Aedes, Bouwend Nederland en Stroomversnelling, helpt corporaties en bouwers bij het contracteren en de energieprestatiegarantie van woningen.

Klik op de knop hieronder en download De Afnameovereenkomst en ontvang:

  • Leeswijzer & inleiding op de Afnameovereenkomst
  • Afnameovereenkomst Nieuwbouw
  • Afnameovereenkomst Renovatie
  • (PDF) Whitepaper ‘Hoe contracteer ik de energieprestatie‘ 

Heb je vragen over de Afnameovereenkomst en/of opmerkingen over de inhoud van het Whitepaper? Neem dan contact op met José van der Loop.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *