Waarom een norm voor monitoring?

Doelgroep:

Wanneer er op verschillende wijze wordt gemeten, is niet eenduidig vast te stellen of beloofde energieprestaties zijn geleverd. Als achteraf blijkt dat de meetdata niet compleet, accuraat en correct is, ontbreekt de bewijslast die nodig is de energieprestatievergoeding (EPV) te kunnen innen. De financiële gevolgen hiervan voor een aannemer en/of corporatie kunnen groot zijn. Bij aanvang van het ontwikkelproces van de norm werd monitoring nog onvoldoende als een integrale oplossing aangeboden, terwijl aannemers gebaat zijn bij plug & play monitoringsystemen.

Energieprestatie Monitoring Norm

Het ontbreken van integraal aanbod en het gebrek duidelijke afspraken over de wijze en kwaliteit van monitoring waren voor Stroomversnelling en partners de aanleiding om de Energieprestatie Monitoring Norm te ontwikkelen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *