Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen

De Eerste Kamer heeft dinsdag 14 mei het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Dit wetsvoorstel regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. Een historische dag voor de bouwkwaliteit. Een beoogde ingangsdatum is vastgesteld op 1 januari 2021.

Het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel, waaraan jarenlang gewerkt is, versterkt de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument. Door de toenemende complexiteit in de bouw is herziening van het huidige stelsel van kwaliteitsborging nodig. Hiermee wordt de relatie tussen de opdrachtgever, de bouwconsument, en de bouwende partijen evenwichtiger.

Bij de oplevering van het bouwwerk moet de aannemer aantonen dat aan de regelgeving is voldaan. Wanneer bij oplevering blijkt dat een bouwwerk niet volgens de regelgeving en gemaakte afspraken is gebouwd krijgen opdrachtgevers betere mogelijkheden om de aannemer aan te sporen tot het doen van herstelwerkzaamheden. Ook informeert de aannemer de klant over de manier waarop risico’s tegen schade door het niet nakomen van de verplichtingen en de gebreken na de oplevering zijn afgedekt. Het opschortingsrecht van de particuliere opdrachtgever wordt ook aangescherpt. Het depotbedrag wordt pas door de notaris aan de aannemer ter beschikking gesteld nadat de opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld aan te geven of hij van dat opschortingsrecht gebruik wenst te maken.

Wat betekent het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen?

Wanneer de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in werking treedt veranderen de wettelijke eisen en aansprakelijkheid. De belangrijkste wijzigingen:

  • Het publieke stelsel verandert in een publiek-privaatstelsel
  • Het inschakelen van een private kwaliteitsborger door de bouwer / vergunninghouder wordt verplicht.
  • De kwaliteitsborger is verplicht een verklaring te geven op het gemaakte bouwwerk as built (in plaats van as planned)
  • Informatieplicht aan de consument of en zo ja hoe de bouwer verzekerd of geborgd is
  • De definitie van het verborgen gebrek wordt aangepast in het voordeel van de consument. Het gevolg hiervan is dat een bouwer sneller aansprakelijk gesteld kan worden.

Reactie op het besluit

Er wordt overwegend positief gereageerd op het besluit. ‘Het is goed dat er nu duidelijkheid is, gemeenten en markt hebben lang in onzekerheid gezeten’, zegt Maxime Verhagen van Bouwend Nederland. Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland reageert ook positief. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is blij dat een proces van jaren tot een goed einde is gebracht. Zij richt op dit moment een collectief ondersteuningsprogramma in voor gemeenten om de gemeentelijke bijdrage aan het toezicht op de bouwkwaliteit te verbeteren.

Wij van Stroomversnelling zien deze wet als een stap vooruit ten aanzien van de bescherming van de consument. De wet geeft een goed duwtje in de richting van prestatiegericht bouwen en het gaan werken met garanties. Tegelijkertijd stellen we vast dat zo’n wet overbodig zou zijn geweest als de consument of corporatie, bij bouw of renovatie van een woning, zich kon wenden tot aanbieders met volledige verantwoordelijkheid voor de productprestaties en dus ook de garanties daarop. Vanuit die visie is het private kwaliteitskader NOM keur ingericht. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *