‘Energiesprong voor de troepen uit’ beschrijft zes jaar energietransitie

‘Energiesprong voor de troepen uit’ is de titel van het boek dat zes jaar Energiesprong beschrijft. Het boek bevat ‘het verhaal’ van ambitie tot resultaat en van anekdote tot de mensen die Energiesprong maakten. ‘Energiesprong voor de troepen uit’ wordt op vrijdag 3 februari officieel gepresenteerd tijdens het Energy-Up event van de vereniging Stroomversnelling in de Werkspoorkathedraal in Utrecht.

“We moeten het heel normaal gaan vinden dat alles wat we bouwen en renoveren energieneutraal is. Energiesprong heeft laten zien dat het kan maar we moeten nu de echte sprong maken en de samenleving in beweging brengen.” Dat zegt Hamit Karakus, algemeen directeur van Platform31 in ‘Energiesprong voor de troepen’ uit. Platform31 is de partij waar het Energiesprongprogramma heeft gedraaid. Het programma is 31 december jl. beëindigd. Volgens Karakus is Energiesprong er de afgelopen zes jaar in geslaagd om van Nul op de Meter een gedragen standaard te maken. “Veel partijen zien dit dan ook als een richtlijn voor innovatie en verduurzaming. Uiteindelijk hebben al ruim 65 partijen zich bij Stroomversnelling, een uitvloeisel van de Energiesprong aangesloten. Maar innovatie- en transitieprogramma’s beginnen bij het ontwikkelen van een koers en een methode om deze tot uitvoering te brengen om daar vervolgens andere partijen in mee te nemen. Met deze methode gaan vele partijen en ook Platform31 verder.”

Naast Hamit Karakus komen onder andere ook Joost Nelis, directeur BAM Woningbouw, de grondleggers van Energiesprong Jan Willem van den Groep, Ivo Opstelten en Jasper van den Munckhof en Jos van Dalen, hoofd woningbouw en woningvoorraad bij ministerie van Binnenlandse Zaken aan het woord. Deze laatste is nauw bij het Energiesprongprogramma betrokken geweest. Volgens Van Dalen heeft de Energiesprong in de bouw tot een innovatiegolf geleid. “Niet alleen op papier maar daadwerkelijk ook in projecten en partijen die uitspreken er mee aan de slag te gaan. Dat is uniek. Zeker in een bouwsector die op dit punt toch vrij traditioneel is.”

Uiteraard komt de wijze waarop de energietransitie vorm heeft gekregen uitgebreid aan bod en daarmee is het boek ook tevens een verantwoording aan de belastingbetaler. ‘Energiesprong voor de troepen uit’ besluit met een aantal adviezen om de weg naar een energieneutrale gebouwde omgeving te versnellen. Want, zo luidt de algemene conclusie, er is haast geboden om voor 2050 energieneutraal te zijn. Haast en prioriteit om de woningvoorraad energieneutraal te maken creëert echter ook enorme economische en werkgelegenheidskansen.

Het boek ‘Energiesprong voor de troepen uit’ is hieronder gratis digitaal verkrijgbaar.