Privacy Policy

Je kunt de websites energielinq.nl en energielinq.nl bezoeken zonder met ons te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn ook pagina’s op de websites die formulieren bevatten die je kunt invullen, waarbij wij informatie van jou nodig hebben om bijvoorbeeld te corresponderen of een aanmelding voor een evenement of een nieuwsbrief te realiseren.

Cookies

Wij maken gebruik van analytische en functionele cookies. Dit zijn kleine eenvoudige bestanden met gegevens die worden opgeslagen op de computer die alleen dienen om het jou gemakkelijker te maken bij gebruik van onze websites en voor ons om bezoekersstatistieken bij te houden. Je kunt de mogelijkheid tot gebruik van cookies door derden ‘uitschakelen’ op jouw eigen computer. Wij houden dus bijvoorbeeld het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welk soort gegevensdrager zij de websites bezoeken. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld.

Gegevens verwijderen

Op ieder gewenst moment kun je ons verzoeken gegevens uit onze bestanden te verwijderen. Via de links in de e-mails die je van ons ontvangt of door een mail te sturen naar info@energielinq.nl. Op de websites staan links en verwijzingen naar andere websites. Wij kunnen niet instaan voor de wijze waarop anderen met privacy omgaan, en adviseren je dan ook eventueel bij hen te controleren hoe met privacy wordt omgegaan.

Alles dat hiervoor omschreven wordt over de inhoud van onze websites, geldt ook voor de informatie, verschaft via nieuwsbrieven, via het online magazine, via info-mails, via schriftelijke en mondelinge adviezen en via eventuele overige informatieverschaffers.

Gegevensverwerking

Stroomversnelling verzamelt en verwerkt persoonsgegevens die bezoekers bij ons invullen voor het inschrijven voor onze nieuwsbrieven, informatiemails, persberichten, uitnodigingen of evenementen.

In onze bedrijfsvoering hebben we te maken met andere professionele partijen. Als we gegevens met hen uitwisselen, zorgen wij ervoor dat dit proces volledig beschermd is.

Wil een relatie, na het afgeven van persoonlijke gegevens geen informatie (meer) ontvangen, kan hij of zij de gegevens laten verwijderen door het sturen van een e-mail naar info@energielinq.nl