Een conceptmemo waarin de juridische implicaties van energienotanulwoningen worden toegelicht. Deze memo is besproken met huurders van het Schilderskwartier uit Apeldoorn.

Definities Nul op de Meter

In dit document vind u de definities die voorkomen in de Energiesprong kennispapers Nul op de Meter van het programma Woningbouw Huur.
TNO, RIGO, Van Beek en Energiesprong | Platform 31, delen met plezier de lessen die zij hebben getrokken uit het monitoren van een aantal energiezuinige renovatie- en nieuw- bouwprojecten. Dit document betreft resultaten en adviezen voortgekomen uit het monitoren van Nul op de Meter en 80% energiereductie-concepten.

Presentatie prototyping

Inspiratie over prototyping. Voorbeelden uit andere branches en de mogelijkheden om dit toe te passen voor de stroomversnelling

Deelproductenoverzicht

Overzicht van deelproducten waarvan toeleveranciers die deelnamen aan Stroomversnelling Koopwoningen aangeven waarom deze deelproducten geschikt zijn om te integreren in een NOM-woningupdate. Zonder de pretentie van volledigheid, biedt dit overzicht een eerste kennismaking met wat er zoal op de markt is voor een NOM-aanpak.
Dit is de nieuwe versie van het model (gebaseerd op het bedrijfswaardemodel) voor corporaties om te berekenen wat de maximale investeringsruimte is voor een Nul op de Meter vernieuwbouw. Door dit model te gebruiken kan worden bepaald welk vastgoed geschikt is voor zo'n vernieuwbouw (levensduur vergelijkbaar met nieuwbouw). Er wordt gewerkt op basis van het bedrijfswaardemodel (en niet het marktwaarde-model) omdat een berekening op basis van bedrijfswaarde nodig is bij een beoogde geborgde financiering van WSW. Dit specifieke model is ontwikkeld binnen Stroomversnelling. De finale informatie over de zogeheten Energiedienst (bepaald door een aanpassing in de regelgeving die in juni verwacht wordt in de Tweede Kamer) moet hierin nog zijn beslag krijgen. Daarnaast wordt over enkele parameters nog discussie gevoerd.
TNO, RIGO, Van Beek en Energiesprong | Platform 31 delen met plezier de lessen die zij hebben getrokken uit monitoring. In dit document draait het om prestatiegarantiecontracten. Het begint met een korte inleiding over wat Nul op de Meter is en hoe een prestatiegarantiecontract eruit ziet. U vindt de negen belangrijkste factoren die een rol spelen bij het waarmaken van de gegeven garanties. Vervolgens kunt u zich verdiepen in de Energiebundel en salderen. Ook worden de belangrijkste resultaten uit vier gemonitorde projecten gedeeld en wordt het hoe en waarom van monitoring uitgelicht.
In dit document delen we de monitoringsresultaten van 55 woningen die naar Nul op de Meter zijn gerenoveerd in Heerhugowaard. Rigo onderzocht de resultaten van de door BAM en woningcorporatie Woonwaard georganiseerde bewonersinterviews en TNO analyseerde de meetgegevens over energiegebruik en de energieopwekking. Uit deze resultaten kan iedereen lessen trekken voor andere NOM-projecten.
Meer kennis »

40 experts

Preview mvb2013 01 22 0026

Niels Sijpheer

HTS Wtb, energietechniek, 1997. Bij Energiesprong verantwoordelijk voor tenderprojecten en monitoring ervan. En prestatiesturing (bouwtransparant). Expertise: Specialist op het gebied van energie in gebouwen en installaties. Zet innovatieve ICT in voor verduurzamen. Website: www.energygo.nl

Preview rene expert energielinq

René Benoist

René Benoist. TU/e (bouwkunde, energie & bouwfysica), Neprom Projectontwikkeling, Nyenrode Energy mini mba, TSM innovatiemanagement. Als zelfstandige werkzaam aan (duurzame) woningbouwprojecten en innovaties bij onder andere woningcorporaties en marktpartijen. Expertise: gebiedsontwikkeling, waardecreatie, duurzaamheid en innovatie. www.bouwsens.nl

Preview  dsc6155 v3 250

Eefje van der Werf

Onderzoeker. Afgestudeerd in Bouwkunde op bewonersbelangen bij renovatie. Momenteel bezig met promotieonderzoek (Nyenrode, TUDelft). Betrokken bij het corporatieprogramma van Energiesprong. Expertise: Condities voor opschaling naar energieneutrale renovatie in Nederland.