Stroomversnelling lanceert eerste training op nieuw platform

Een fossielvrije, toekomstbestendige woonomgeving werkt anders dan we gewend zijn. Daarom zal er in de komende jaren meer behoefte zijn aan bijscholing, op alle mogelijke onderwerpen. Stroomversnelling heeft onlangs een eerste online cursus gelanceerd via het platform Energielinq Trainingen. De lesstof is gericht op professionals werkzaam bij corporaties en bouwbedrijven.

Docent José van der Loop vat de inhoud van de online training samen: “Renovaties inkopen voor de energietransitie vertelt je van A tot Z hoe je duurzame renovaties inkoopt. Je vindt in deze training alle elementen die je nodig hebt om op basis van prestaties bouwconcepten in te kopen. Vanaf het oriënteren op je portefeuille en het programmeren van je bezit, tot aan contracteren. Maar denk ook aan monitoring en onderhoud en beheer.”

“Contracteren is een vrij belangrijk onderdeel van de training, we gaan uitgebreid in op de verschillende contractvormen. Dus de vraag: welk contract past bij welke situatie.”

Modulaire opzet
José van der Loop: “De training bestaat uit een aantal zelfstandige modules, wat inhoudt dat je zelf kunt bepalen welke onderwerpen je wil bekijken – afhankelijk van je voorkennis. Dus voel je vooral vrij om binnen de verschillende modules te shoppen. En als je ergens dieper op in wil gaan vind je ook aanvullende teksten waarin het onderwerp verder wordt uitgespit, en modelcontracten. Het voordeel van dit format is dat je gewoon kunt luisteren naar de verschillende modules. In de auto, tijdens het koken, net zoals je dat doet met een podcast.”

Je zou kunnen zeggen dat de training met name gaat over de vraag: wat is je ambitieniveau en hoeveel wil je aan de markt overlaten? Hoe kun je je duurzaamheidsambities goed adresseren in je uitvraag?

“Je zou kunnen zeggen dat de training met name gaat over de vraag: wat is je ambitieniveau en hoeveel wil je aan de markt overlaten? Hoe kun je je duurzaamheidsambities goed adresseren in je uitvraag? In de training leggen we uit hoe je dit doet door uit te vragen op de prestaties van een renovatie-concept. Een heel concrete en meetbare ambitie is bijvoorbeeld: wil je EPV kunnen innen ja of nee? Of je kunt denken in termen van: welk comfortniveau wil je voor de bewoners? Als het gaat om duurzaam materiaalgebruik, waar minder ervaring mee is, kun je bijvoorbeeld tegen de markt zeggen: ik wil dat de dakisolatie voor tenminste 50% biobased is. Punt. Je vraagt niet meer dan dat. Vervolgens is het aan de opdrachtnemer om met een passende oplossing te komen.”

“Door ‘oplossingsvrij te specificeren’ kun je wellicht een bestaand concept inkopen dat door opschaling al een bepaald prijsvoordeel heeft. En deze aanpak bevordert ook dat innovaties die de markt ontwikkelt gemakkelijker een plek kunnen vinden in een concept.”

“Eén module gaat specifiek in op het programmeren van je bezit als woningcorporatie. Je gaat je portefeuille dan ordenen op basis van woningtypologieën, bouwjaren en andere kenmerken, en dat geeft inzicht in je opgave. Sterker nog: dat kan bijdragen aan het creëren van een doorlopende flow. Indelen op basis van woningtypologieën leent zich immers voor het inkopen van bouwstromen. En dat bevordert een goedkoper, gestandaardiseerd aanbod. Er is ook een module die ingaat op het inkopen van industrieel vervaardigde producten.”

Tijdelijk gratis beschikbaar
Docent Marten Witkamp vult aan: “Tot eind oktober 2023 is dit lesmateriaal gratis beschikbaar voor niet-leden. We hopen daardoor veel mensen te bereiken, want we willen graag weten van de deelnemers of de opzet van de training aan hun verwachtingen voldoet. Voor leden van Stroomversnelling is de training blijvend gratis.”

Voor wie?
Marten Witkamp: “De training is primair gericht op bestuurders, ontwikkelaars, asset managers en inkoopmanagers van woningcorporaties. Daarnaast is het voor bouwers ook een nuttige training, omdat je meer inzicht krijgt in de werkwijze van een woningcorporatie.”

Strategische beslissingen
“Als je de cursus volgt zul je merken dat de energietransitie erom vraagt dat je duurzame renovatieprojecten op een andere manier aanvliegt dan voorheen. Renovaties inkopen doe je op basis van strategische beslissingen. Veel corporaties maken nu op basis van het ondernemingsplan een portefeuille-plan, dat de context vormt voor de complexplannen en de uitvoering van onderhoud, renovatie en nieuwbouw. De belangrijkste sturende thema’s zijn dan betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de woningen. De energietransitie, of duurzaamheid, komt daar vervolgens als een vierde thema bij. Dat kan lastig zijn omdat er nog niet veel ervaring is opgedaan met de energietransitie en de voorkeursroutes nog niet zijn gestandaardiseerd.”

“Daarbij is de levensduur van de beslissingen die je neemt in het kader van duurzaamheid soms langer dan regulier, tot wel 30 of 40 jaar. Tegelijkertijd is de markt nog veel aan het uitvinden. Maar omdat vastgoed een langzaam bewegend product is, met een lange levenscyclus, is het belangrijk om nu al een lange termijn-plan te hebben waarmee je hele portefeuille overziet. In de training leggen we verbanden tussen strategische, tactische en operationele aspecten. Oftewel, de vertaalslag van lange termijn-beleid naar de vraag welke stappen je nu kunt nemen.”