Monitor Energietransitie Woningbouw – activiteit in renovatiemarkt blijft in 2020 ondanks Corona vrijwel gelijk

De jaarlijkse rapportage van ontwikkelingen in de markt van energiezuinige nieuwbouw en renovatie (voorheen de NOM marktmonitor) is verschenen. Omdat het onderzoek zich niet beperkt tot Nul-op-de-meter(keur) maar ook rapporteert over woningen met een ander ambitieniveau, gaat het rapport verder onder de naam Monitor Energietransitie Woningbouw. 

Uit het onderzoek blijkt dat er in onderzoeksjaar 2020 van een afname van activiteit in de renovatiemarkt, onder invloed van corona en stikstofproblematiek, nauwelijks sprake is. Er zijn in 2020 ongeveer 1.000 renovaties opgeleverd op Nul-op-de-meter of EPV niveau, vrijwel gelijk aan 2019. Ondanks afname van het netto aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen blijft het aantal NOM en EPV-nieuwbouwwoningen licht groeien. Het marktaandeel van NOM bij nieuwbouw van woningcorporaties is de 20% inmiddels gepasseerd. 

Download nu de volledige rapportage hier.