Een compact en praktisch programma zet het speelveld voor de energietransitie uit

Kennisversnellingsmiddag 4 december

Uw organisatie gaat voor verduurzamen van woningen en wijken. Er is al veel kennis ontwikkeld, veel projecten gerealiseerd. Koplopers op dit gebied bieden u de gelegenheid aan te haken door uw kennis in één kennisversnellingsmiddag te vergroten. Dagvoorzitter, veranderingsexpert Maurice Coen, maakt u er alvast warm voor.

Voor professionals met hoge energie ambities

Deze kennisversnellingsmiddagen zijn bestemd voor alle professionals die zich bezig houden met de praktijk van renovaties met hoge energie ambities. In het bijzonder voor bestuurders, van bedrijven en organisaties en de laag eronder,” zegt Maurice Coen, dagvoorzitter van de kennismiddag. “De gemeente ambtenaar die voor een renovatie van wijk staat of een projectleider van een corporatie die aan de slag gaat met een eerste NOM project.”

Er zijn tal van aspecten rond renoveren met hoge energieambities die er voor zorgen dat een middag als deze heel nuttig is. Even de kennis van zaken op een rijtje krijgen. Het kader bepalen. Weten op welk speelveld gespeeld wordt. Coen: “Deze projecten kennen een andere manier van samenwerken en ook nog eens met andere partijen. Praktische zaken komen in de middag aan bod. Zo heb je mandaat nodig, want die nieuwe manier van werken strookt niet met traditionele aanbestedingsrichtlijnen van een corporatie. Of hoe regel je het administratief als je werkt met een Energieprestatienorm?”

Compact programma en toch de diepte in

Maurice Coen geeft twee lezingen. Over ‘de impact van de transitie op je organisatie’  en een ‘crash course Nul-op-de-Meter.’ Deze laatste doorloopt in sneltreinvaart de logica waarom het slim kan zijn om met een heel hoge energieambitie te renoveren. 

Coen: “Er liggen grote kansen. NOM renovatie kan 30 tot 45.000 euro per woning extra opleveren. We kijken hoe de markt het oppakt. Voor marktpartijen geldt; hoe doen we dit steeds goedkoper? Vervolgens kijken we hoe opdrachtgevers en aanbieders er mee omgaan en wat betekent het voor de belangrijkste partij, de bewoner.  In razend tempo lopen we de onderliggende logica van de Stroomversnelling door en ontrafelen we een deel van de problematiek.”

In twee sessies van anderhalf uur wordt u op de Kennisversnellingsmiddag meegenomen langs meerdere aspecten van het speelveld. Naast Maurice Coen verzorgen Martin van Briemen, Ivo Opstelten, Klaas Vegter en Simon Verduijn deelsessies. Coen: “De sessies van de andere sprekers zijn, in tegenstelling tot mijn sessies, veel meer afgebakend. Deze sessies gaan iets dieper dan de mijne. Zo is het programma zeer geschikt voor zowel de generalist als de gespecialiseerde professional.”

“Het blijft dus niet bij een globale verkenning”.

De deelsessies behandelen met onderwerpen als ‘Bewonersparticitatie en -ervaringen,’ ‘BENG, EPV, NOM en andere kwaliteitskaders’, de ‘rol van gemeenten in de energietransitie’ en ‘Keuze van vastgoed, business case en EPV.’

Het blijft dus niet bij een globale verkenning. Coen: “Twee keer anderhalf uur is natuurlijk beperkt. Maar we bieden een fundament waarop de deelnemers hun gedachten kunnen vormen. Een compact programma waarin we op aspecten even de diepte in gaan. We geven de bezoeker mee dat achter al die andere punten waarmee je geconfronteerd wordt, zo’n diepgang zit en bieden hen handelingsperspectief; het is moeite waard is om die punten te willen verkennen.”

Stroomversnelling en bouwopleider BOB nodigen u daarom van harte uit uw kennis over NOM renovatie in een middag te versnellen.