Themablad met specificaties voor Langer Thuis woningen

Themablad Langer Thuis

Door de hervorming van het zorgstelsel en de aankomende dubbele vergrijzing (zowel het aandeel 65+ op de totale bevolking als het aandeel 80+ binnen de groep 65-plussers groeit sterk) zijn senioren in de toekomst steeds vaker op een zelfstandige woning aangewezen. De woningen moeten hiervoor geschikt zijn, maar uit de Gezondheidsenquête van het CBS blijkt dat tegen te vallen. Wij ontwikkelden een themablad met informatie over en specificaties voor Langer Thuis woningen.

Maar liefst 33 procent van de mensen ouder dan 75 jaar ervaren thuis minimaal één beperking in hun dagelijkse handelingen. Zo heeft 27 procent van de ouderen moeite met traplopen en 15 procent met in bad of onder de douche gaan. Een groot deel van de woningvoorraad is onvoldoende geschikt om daar tot op hoge leeftijd te blijven wonen. Langer zelfstandig wonen beleid heeft enerzijds als doel de oplopende zorgkosten te beteugelen, anderzijds past het ook beter bij de tijdsgeest en de behoeften van mensen. Slechts 27% van de woningvoorraad is geschikt voor ouderen. Een ‘niet geschikte’ woning is bijvoorbeeld moeilijk toegankelijk, heeft hoge keukenkastjes of belet gelijkvloers wonen. In 2014 veroorzaakten alleen
valongelukken binnenshuis al € 810 miljoen aan zorgkosten en daarnaast veel pijn en afhankelijkheid bij de bewoners.

370.000 Langer Thuis woningen voor 2021

ABF Research becijferde in 2014 in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) dat tussen 2013 en 2021 370.000 woningen geschikt gemaakt moeten worden voor langer thuis wonen om aan de vraag te voldoen. Circa 240.000 daarvan zijn bestaande woningen, vooral grondgebonden woningen in de particuliere sector, de rest is nieuwbouw. Het niet voldoen aan die vraag betekent: toenemende ongelukken, stijgende zorgkosten en ontevreden bewoners.

Verschillende soorten Langer thuis woningen

In dit themablad gaan we in op:

  1. De combinatie Langer Thuis en NOM keur
  2. Voorbeelden van proposities die Langer Thuis kunnen ondersteunen
  3. Bespreken we de specificaties van een Langer Thuis Hoofdwoning, Langer Thuis Keuken, een Langer Thuis Aanbouw, Langer Thuis Slaapkamer en een Langer Thuis Badkamer.
Themablad Langer Thuiswonen