Themablad Review NOM Keur

NOM Keur heeft, vanwege het belang van een tevreden eindgebruiker, mede als doel om gebruikerservaringen op een effectieve manier zichtbaar te laten worden op een online platform (website).

Fasering invoering van review

  1. Opstartfase via handmatig kritische massa creëren en opdrachtformulering CVW (onderdeel van project of deel uit laten maken van business case NOM Keur);
  2. Review met analyse tools belangrijke knip qua fasering – ouderwets handwerk naar automatisering;
  3. Online review tool en social media vormen derde fase – hier dient de verbinding te liggen met BSV omdat hier hun basisverantwoordelijkheid ligt en niet alleen bij NOM Keur .

Momenteel bevinden we ons in een fase waarin veel geleerd wordt. Allereerst willen we daarom gecontroleerd massa maken. De bewoners van de eerste 1.000 NOM-woningen (aangenomen kritische massa) onderwerpen we aan een onderzoeksmethode die zowel de aanbieder, afnemer als bewoner relevante inzichten oplevert. Reviews worden niet ongefilterd gepubliceerd. Het idee is dat bij voldoende kritische massa van reviews deze een objectief beeld kunnen geven waarbij negatieve en positieve reviews in het perspectief van een groter aantal geplaatst kunnen worden.

Download het themablad Review NOM Keur

Lees meer over Review NOM Keur (de werkwijze, de gestelde eisen en de validatiecheck) in het themablad.