De vraag naar Nul op de Meter-woningen groeit. Hoe moeten energie-coöperaties daarmee omgaan?

Expert: Felix van Gemen

“Ik wil een Nul op de Meter (NOM) renovatie! Hoe doe ik dat?” Het antwoord op die vraag is niet eenvoudig. Sterker nog, een makkelijk antwoord is er niet. Ondanks dit soort onzekerheden wordt de vraag naar NOM woningen steeds groter. Maar hoe gaan we om met die vraag terwijl het juiste aanbod en de adequate randvoorwaarden er nog niet zijn?

Onduidelijkheden rond NOM woningen

Want welke aanbieders bieden NOM woningen en oplossingen? Welke zekerheid biedt een verbouwing over de energierekening die naar nul gaat? Is de bank bereid extra leenruimte vrij te maken op basis van het wegvallen van de energierekening? Staat de woning niet onder water, of komt deze niet onder water te staan? Het zijn maar een paar van de vele vragen en onduidelijkheden rondom NOM woningen. Hoe ga je hier als energiecoöperatie mee om?

Ideeën van en voor energiecoöperaties

Onze ideeën hierover delen wij graag met u in deze notitie. Wij hebben onze ideeën gevormd vanuit het lokaal actief zijn voor ‘onze eigen’ energiecoöperaties en vanuit onze professionele betrokkenheid bij diverse energieprojecten.

Download de publicatie

In het document ‘Tips en inspiratie voor energie-coöperaties’ leest u achtergrondinformatie, tips, ideeën en lessen over de groeiende vraag naar NOM woningen.

Levensloopbestendig wonen

In hoofdstuk 1 gaan we kort in op onze visie waarom de markt nu onomkeerbaar in beweging is. Dit komt onder andere door de vergrijzing van onze samenleving. Levensloopbestendig wonen (langer thuis willen, moeten en blijven wonen) is een enorme drijfveer voor vernieuwing.

Het toekomstbestendig maken van onze woningvoorraad is een uitdaging van formaat die enorme kansen biedt voor de bouwsector en de toeleverende industrie. Ook voor het bedrijfsleven geldt: energiebesparing is een belangrijk middel voor groei en vernieuwing van een belangrijke sector voor de Nederlandse economie.

Steeds meer particulieren nemen zelfstandig individuele maatregelen. Zoals zonnepanelen, tochtstrips, het isoleren van de kruipruimte. Hoofdstuk 2 beschrijft de uitdaging waar we nu voor staan: het komen tot het juiste advies, voor het juiste aanbod, op het juiste moment.

De basis voor een gezond advies is tweeledig, bestaande uit: 1) de woondromen van de bewoner en 2) het kennen van de woning en de gebruiker. Beiden zijn blijvend in ontwikkeling. Aan de hand van onze
ervaringen bij CALorie en Coöperatie Cranendonck delen we graag onze ideeën. Hoofdstuk 3 beschrijft de twee perspectieven van waaruit CALorie en Coöperatie Cranendonck de uitdaging inhoudelijk aanvliegen. Hoofdstuk 4 beschrijft de lokale aanpak van CALorie.