Jan Martijn Buruma

Jan Martijn Buruma

Jan Martijn Buruma is betrokken bij businesscases en financieringsvraagstukken van de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad. Hij is sinds geruime tijd financieel adviseur van de Stroomversnelling Huur en heeft in die hoedanigheid de businesscase van de Stroomversnelling Huur mede opgezet en uitgewerkt.

Ook is hij werkzaam bij FMO – Dutch Development Bank voor projectfinanciering voor de hernieuwbare energiesector in West Africa, Noord Africa en het Midden-Oosten.