Industrialisatie aanjagen om snelheid te maken [VIDEO]

Expert: Leen van Dijke

Leen van Dijke - We moeten de industrialisatie aanjagen

In het klimaatakkoord is afgesproken om 1,5 miljoen woningen van het aardgas af te halen. Om dit voor elkaar te krijgen is meer productie nodig van de benodigde technieken en materialen. ‘We moeten de industrialisatie aanjagen’, zegt Leen van Dijke, voorzitter van Stroomversnelling.

De bouwsector kan in korte tijd in één keer een energieneutrale woning neerzetten. Dat hebben koplopers drie jaar geleden al laten zien met een prototype van de nul-op-de-meter-woning. Maar nu hele wijken straks van het aardgas afgaan zullen grote aantallen woningen moeten worden gerenoveerd. Zullen wijken door industrieel bouwen straks allemaal hetzelfde prefab uiterlijk krijgen? “Er is juist meer variatie mogelijk dan vaak wordt gedacht.” Een van de oplossingen is fabrieksmatige renovatie naar nul-op-de-meter. Dat kan door de woning goed te isoleren, te voorzien van zonnepanelen en een warmtepomp. En dat moet dan op grote schaal gebeuren, op industriële wijze, waardoor het snel, goedkoop en efficiënt kan. Dat is de boodschap van Stroomversnelling.

Sneller isoleren

“Het klimaatakkoord bevat de afspraak dat alle woningen in 2050 van het aardgas af moeten. De woningen moeten heel erg goed geïsoleerd worden, omdat ze anders niet met lage temperatuur-systemen verwarmd kunnen worden. Dat betekent dat we snelheid moeten maken bij het isoleren van de woningen. Ook moeten we zorgen voor voldoende capaciteit van de verwarmingsinstallatie om de resterende warmtevraag in te vullen,” zegt Leen van Dijke, voorzitter van Stroomversnelling.

Industrialisatie aanjagen

De uitdaging is volgens Van Dijke om de onderdelen voor NOM-woningen zoveel mogelijk al in de fabriek voor te produceren. “Als de stap naar industrialisatie lukt kunnen we de productie opschalen. Als we dit niet doen zijn de spullen te duur, zijn ze niet goed en kunnen we nooit de aantallen energieneutrale woningen halen die we met elkaar hebben afgesproken.” Naast een groter aanbod moet er ook een constante vraag naar dit soort woningen komen, zodat de fabriek niet stil komt te liggen. “Een niet-constante productie is een van de grootste issues”.

Schaalsprong nodig

Van Dijke: “In het klimaatakkoord moeten we niet alleen afspraken maken over het ondersteunen van de vraagzijde, maar ook industrialisatie aanjagen aan de aanbodzijde. Daarom pleit ik ervoor om niet alleen de industrialisatie aan te jagen, maar ook de mogelijkheid te geven om snel een grote schaalsprong te maken in de vraag. Daarvoor bestaan nu nog diverse remmende factoren op technisch, juridisch en vergunningsmatig vlak. We moeten alle hindernissen in kaart brengen om deze adequaat op te lossen. Als dit lukt kunnen we de productie voor NOM-woningen opschalen.”

Bekijk de onderstaande video met Leen van Dijke