Hoe werkt vastgoedsturing bij Nul op de Meter? Een checklist

Doelgroep:

In dit artikel lees je alles over vastgoedstuing bij Nul op de Meter.

Nul op de Meter renoveren brengt, net als Nul op de Meter-nieuwbouw, een geldstroom op gang die er niet is als andere – lagere – ambities worden nagestreefd. Deze nieuwe geldstroom, de Energieprestatievergoeding (EPV), is te zien als een variabele voor vastgoedsturing die er voorheen niet was. Dit biedt nieuwe mogelijkheden. In dit artikel: alles over vastgoedsturing bij Nul op de Meter én een praktische checklist.

Waarom verandert vastgoedsturing door Nul op de Meter?

Niet elke corporatie werkt op dezelfde manier en in dezelfde mate aan vastgoedsturing. Ook worden er verschillende methoden, begrippen en definities gebruikt. Hoe de situatie ook is, het is van belang om vast te stellen dat de Energieprestatievergoeding invloed kan hebben en/of kan krijgen op meerdere niveaus van vastgoedsturing:

  • Op strategisch niveau beoogt portefeuillemanagement onder andere
    antwoord te geven op de vraag: ‘Welke transformatie van de portefeuille is nodig om de ondernemings- doelstellingen te halen?’ De EPV kan invloed hebben op het portefeuilleplan;
  • Op tactisch niveau houdt asset management zich bezig met de vraag hoe de beoogde transformatie bewerkstelligd kan worden. De EPV kan invloed hebben op complexplannen;
  • Op operationeel niveau werkt Property management aan de concretisering hiervan. Welke acties moeten worden uitgevoerd? De EPV kan invloed hebben op onderhouds-, verhuur-, verkoop, en (ver)bouwplannen. Een corporatie kan er ook voor kiezen om de kansen die de EPV biedt, te gebruiken als ‘input’, als ‘driver’, voor (een deel van) het ondernemingsplan. In dat geval heeft de EPV ook invloed op de ondernemingsstrategie.

Hoe werkt vastgoedsturing bij Nul op de Meter?

Daarom hebben we een praktische checklist ontwikkeld, waarbij u zelf uw overwegingen kunt maken met betrekking tot uw specifieke situatie en de samenhang tussen strategie, beleid en operatie. De checklist beoogt niet compleet te zijn, een precieze beoordeling is namelijk afhankelijk van vele variabelen, waaronder de specifieke situatie van een complex in de omgeving, de manier van voorraadsturing van de betreffende corporatie en de visie van de corporatie op duurzaamheid. De checklist is echter wel goed te gebruiken als richtinggevend en gedachtenvormend instrument en bestaat uit drie onderdelen: technisch en energetisch, maatschappelijk, sociaal en beleidsmatig, en financiële haalbaarheid.

Download de checklist

Download onze checklist ‘Vastgoedsturing en Nul op de Meter’, waarbij u per onderdeel een praktische checklist vindt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *