Prestatiegarantiecontract voor NOM-woningen: de eerste lessen

Doelgroep:

Expert: Niels Sijpheer

Eerste ervaringen met prestatiegarantiecontracten

Bouwers die kiezen voor ambities als Nul op de Meter of energieleverend, staan voor een aantal uitdagingen. Zowel op sociaal, economisch en technisch gebied is er werk aan de winkel. Er is al gepionierd en daar kunnen we van leren. Wij delen daarom met plezier de lessen die we hebben getrokken uit het monitoren van een aantal Nul op de Meter en energiezuinige renovatie- en nieuwbouwprojecten. In dit artikel gaan we in op het prestatiegarantiecontract.

Hoe ziet een prestatiegarantiecontract eruit?

De bouwers van een Nul op de Meter woning garanderen dat de gerenoveerde of nieuwe woning inderdaad Nul op de Meter is. Er worden garanties gegeven op energetische aspecten, comfort, het binnenklimaat en onderhoudsaspecten van de woning. Deze garanties zijn vastgelegd in het prestatiegarantiecontract.

De hoeveelheid energiegebruik is behalve van techniek ook afhankelijk van het gedrag van mensen. Bij een Nul op de Meter woning horen daarom een aantal voorwaarden die beschrijven onder welke omstandigheden de woning ook echt Nul op de Meter is. Ook deze zijn vastgelegd in het prestatiegarantiecontract. Denk aan:

 • Het elektriciteitsgebruik voor huishoudelijke apparatuur / eigen gebruik.
 • Het aantal minuten douchen per persoon per dag.
 • De thermostaat-instelling in het stookseizoen, en in geval van koeling een minimale temperatuurinstelling in de zomer.

Wie tekent het prestatiegarantiecontract?

Het prestatiegarantiecontract wordt in het geval van een huurwoning van een woningcorporatie, over het algemeen, afgesloten tussen de aanbieder en de woningcorporatie. Het huurcontract wordt vervolgens aangepast met de energieprestatievergoeding (EPV).

Per project worden de verantwoordelijkheden anders ingevuld. In Oosterhout bijvoorbeeld is bepaald dat niet de corporatie maar de aanbieder verantwoordelijk is als Nul op de Meter niet gehaald wordt.
Als het gaat om een particuliere woning wordt het contract afgesloten tussen de eigenaar/gebruiker en de aanbiedende partij.

De 9 belangrijkste factoren voor het halen van Nul op de Meter:

 1. De bouwkundige kwaliteit van de woning en het energiesysteem moeten optimaal zijn (opwekking en gebruik);
 2. Goede afspraken over garanties, voorwaarden en verantwoordelijkheid;
 3. Monitoring is belangrijk!
 4. Let op grote spreiding in energiegebruik van energiezuinige woningen;
 5. Uitleg en instructie moet helder zijn;
 6. (Stimuleren van) energiezuinig gedrag en geven van inzicht van het effect van gedrag van de bewoners;
 7. Saldering;
 8. Snel ingrijpen bij opstartproblemen;
 9. Het contract moet helder zijn voor iedereen.

Download kennisdocument ‘Eerste ervaringen met prestatiegarantiecontracten’.

Meer lezen over het Prestatiegarantiecontract en het monitoren van NOM-projecten? Download hieronder het kennisdocument ‘Eerste ervaringen met prestatiegarantiecontracten’.