Het Woonlastenexperiment: sturen op Woonlasten

Doelgroep:

Expert: Klaas Vegter

Sturen op Woonlasten 01

Gemeenten in Nederland maken zich in toenemende mate zorgen over de betaalbaarheid van het wonen. Zowel in het koop- als huursegment komen steeds meer mensen in de problemen. Dat wordt niet uitsluitend veroorzaakt door de stijging van woonlasten. Ook zorgkosten, btw-verhoging en andere lastenstijgingen zijn hier debet aan.

Samenwerking is onontbeerlijk

De oplossing ligt eigenlijk voor de hand, zo schrijft Jop Fackeldey in de publicatie ‘Sturen op Woonlasten’. “Denk niet in termen als huurlasten of kapitaalslasten, maar kijk naar alle kostencomponenten die je als consument “verwoont”. Op welk punt valt er winst te boeken, zowel gezien vanuit de individuele woonconsument als vanuit de gemeente? Dat is een opgave waar wij als gemeente niet alleen voor staan, maar waarbij wij samen met een groot aantal partijen betrokken zijn. Samenwerking is onontbeerlijk om tot een oplossing te komen en de woonlasten daadwerkelijk te kunnen verlagen.”

Jop: “Door samen te werken in het Woonlastenexperiment konden we gaan experimenteren met het zoeken naar oplossingen die tot stand komen via een integrale benaderingswijze en vervolgens gedeeld worden met andere gemeenten. Een gouden match was geboren.”

Project ‘Sturen op Woonlasten’

De huidige woonlastenproblematiek was voor de G32 en Energiesprong de aanleiding om de handen ineen te slaan en te starten met het project ‘Sturen op Woonlasten’. De geleerde lessen bieden uitkomst voor andere gemeenten.

Handvat voor gemeenten

Van de start van het project (een bestuurlijk mandaat en focus), tot het vormen van een projectorganisatie en draagvlak creëren: in de publicatie ‘Sturen op Woonlasten’ leest u alle ervaringen en lessen uit het Woonlastenexperiment.

Sturen op woonlasten – tip

“Let op: zowel een goede afbakening, als inzicht in de urgentie, kunnen er voor zorgen dat het overkoepelende doel uit het oog wordt verloren. Er is altijd druk om tot concrete oplossingen of resultaten te komen. Houd de ambitie hoog en blijf er van bewust dat je werkt aan ‘trage vraagstukken’. We zijn bezig met oplossingen voor de toekomst.” Bron: Sturen op Woonlasten, pagina.39


Sturen op woonlasten – downloaden

De publicatie ‘Sturen op woonlasten’ is behalve informatief ook een handvat voor gemeenten om op een integrale wijze met de betaalbaarheid van wonen om te gaan.

Sturen op Woonlasten