Nul op de Meter-koopwoningen: 15 pilots, 10 lessen

Expert: Felix van Gemen

Wat zijn de geleerde lessen na de pilots voor het Nul-op-de-Meter project?

In september 2014 sluiten bouwers, gemeenten, vraagvertegenwoordigers, banken en maatschappelijke partijen een deal om met elkaar Nul op de Meter-aanbod te ontwikkelen, vraag te creëren en de condities te realiseren om dat mogelijk te maken.

Van 100 naar 15 renovatiepilots

Door in de periode tot 1 januari 2016 honderd pilots te ontwikkelen, willen partijen komen tot NOM-aanbod voor jaren ’50-’80-woningen voor 45.000 euro inclusief BTW per renovatie.

Uiteindelijk worden er slechts 15 pilots gerealiseerd: daarbij spelen verschillende factoren een rol. Zo is de woning niet in alle gevallen geschikt voor een NOM-renovatie, zien woningeigenaren bij nader inzien toch bezwaren en twijfels, en lukt het niet in alle gevallen om een goede match e vinden tussen bouwer en woningeigenaar.

Meedoen aan een NOM-renovatiepilot vraagt van alle partijen bovendien een gedegen motivatie. Anders dan bij een kant en klaar product, valt er in deze pioniersfase nog veel te overwinnen en te ontdekken. Alleen de echt gemotiveerden zijn bereid om deze tegenslagen te incasseren en door te gaan.

Ervaringen en lessen

Nu, aan het einde van deze periode, brengen we onze ervaringen en de geleerde lessen in kaart. In het document ‘Wat zijn onze ervaringen en wat kunnen we daarvan leren?’ delen we onze ervaringen aan de hand van het proces dat de bewoner doorloopt. Daarbij komen impliciet allerlei aspecten aan bod: welstand, regelgeving rondom hypotheken, ervaringen met bouwers en aanbieders aan de hand van casuïstiek, inzicht in de behoefte aan procesbegeleiding en advies bij alle betrokken partijen.

Nul op de Meter: de 10 belangrijkste lessen

Voor de overheid:

  1. Ga door met het organiseren en faciliteren van pilots. Juist in deze innovatieve niche wordt duidelijk waar het huidige systeem uitgedaagd wordt om zich te vernieuwen;
  2. Blijf programma’s aanbieden voor het brede publiek, maar zet deze in volgens de filosofie van NOM-ready;
  3. Breng partijen bij elkaar. Op gemeentelijk niveau bijvoorbeeld in zogenaamde stadstafels (makelaar, bouwer, taxateur, bewoners, welstand, stedenbouw).

Voor aanbieders:

  1. Leg jezelf toe op het maken van een goed NOM-ready advies. Leer goed adviseren en/of ga samenwerken met een goede adviseur en/of ontwikkel deze kennis in home;
  2. Bereid je voor op de NOM-ready hausse in het particuliere segment;
  3. Maak van goede communicatie een speerpunt.

Tips voor voorwaardenscheppers:

  1. Financieel adviseurs: een goede afweging vraagt om meer dan een LTI- en LTV- berekening. Mensen hebben in toenemende mate interesse in een TCO-benadering. Daar kun je toegevoegde waarde leveren;
  2. Taxateurs/makelaars: blijf je verdiepen in de praktijkgegevens over waardeontwikkeling van nieuwbouw en renovatie NOM;
  3. Banken/hypotheekverstrekkers: investeer in (toegepaste) kennis over NOM-dossiers. Dat deze niet direct bij iedereen aanwezig is, is duidelijk, maar zorg dat er binnen de organisatie deskundige aanspreekpunten zijn voor deze dossiers.

Een tip voor vraagvertegenwoordigers en vragers:

  1. We houden ons met alle stakeholders bezig met innovatie, vernieuwing, verandering. Dit is een turbulent proces dat veel mooie nieuwe inzichten en resultaten kan opleveren, maar de weg er naartoe kent velen beren, adders en kuilen. Om hier samen op een goede manier doorheen te komen, is het van essentieel belang dat de verwachtingen goed worden gemanaged. Het werken met vragers – veelal pioniers in deze fase – draait om drie dingen: verwachtingsmanagement, verwachtingsmanagement, en (hadden we dat al genoemd?) verwachtingsmanagement.