33 energieneutrale NOM-woningen

Nul op de Meter in Roden

In de bomenbuurt in Roden zijn 33 rijwoningen gerenoveerd tot nul-op-de-meterwoningen. Woningcorporatie Woonborg heeft de renovatie samen met bouwgroep Dijkstra Draisma en Inbo architecten gerealiseerd.

Inbo verzorgde samen met Dijkstra Draisma in een Design & Build team het ontwerp en de bouwkundige uitwerking voor de gerenoveerde schil op basis van het door Dijkstra Draisma ontwikkelde gevelrenovatiesysteem.
Bewoners zijn vanaf het begin betrokken bij het project. Zij konden zich laten informeren over bijvoorbeeld de nieuwe installaties en materialen in een modelwoning.
Bij de projectcommissie zaten ook vertegenwoordigers van de huurders en de huurdersvereniging AH WOON aan tafel. In die rol dachten en adviseerden de huurders actief mee. Op die manier waren zij betrokken bij de aanbestedingsprocedure en de selectie van de aannemer.

Energieprestatievergoeding

Om de investering te kunnen doen berekent Woonborg een Energieprestatievergoeding (EPV) aan huurders door. Dit houdt in dat huurders een gedeelte van de energielasten rechtstreeks aan de woningcorporatie betalen. Woonborg berekent € 1 per m2 en garandeert huurders dat ze niet meer woonlasten gaan betalen dan voor de renovatie. De energieopbrengst is over een jaar gemeten voldoende voor een gemiddeld gezin van drie personen. Voor de overige woningverbetering vraagt Woonborg geen huurverhoging.

Er zijn 33 woningen in Roden gerenoveerd naar Nul op de Meter woningen.

De verbouwing heeft in totaal één jaar geduurd. Per woning ging de renovatie snel. Na de nodige voorbereidingen kostte dit per woning maar 3 dagen: 1 dag voor het plaatsen van de gevel en 2 dagen voor afwerking en installatie.

Facts & Figures

  • Geïsoleerde gevels met nieuwe kozijnen
  • Nieuw geïsoleerd dak bedekt met zonnepanelen
  • Gebalanceerd ventilatiesysteem
  • Warmtepomp met voorraadboiler voor warm water en verwarming
  • De cv-ketel en de gasaansluiting zijn weggehaald, want de woningen zijn All-Electric
  • Waar nodig werden keukens, badkamers en toiletten vervangen

Bouwer &corporatie

  • Woonborg (corporatie+opdrachtgever)
  • Bouwgroep Dijkstra Draisma (aannemer)
  • de Vries (installateur)
  • Inbo architecten

Contact & Media

Dijkstra Draisma : Wietse de vries : wietsedevries@bgdd.nl : 0515-334000

Bekijk hier de foto’s van Roden

Meer weten over de aanpak van de renovatie? Neem dan een kijkje hier

Via google Streetview kun je de modelwoning van binnen bekijken. Open de voordeur van nummer 42.

Duur

Er wordt gemeten en de eerste meetresultaten zijn positief.