Bent u klaar voor de nieuwe Omgevingswet? Dit online platform helpt

Doelgroep:

Expert: Klaas Vegter

Op het online platform wordt beschreven wat er met de Omgevingswet verandert.

De Omgevingswet biedt kansen om de energietransitie van steden, dorpen en wijken een boost te geven. Er is al veel kennis en er zijn al tal van goede voorbeelden waarvan anderen kunnen leren. Op het online inspiratieplatform vind je alle actuele informatie die is opgesteld door Stroomversnelling, in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

De Omgevingswet: vragen, antwoorden, tips & kansen

Op het online platform wordt beschreven wat er met de Omgevingswet verandert. Daarnaast zijn er tips te vinden over wat gemeenten kunnen doen om vaart te zetten achter de energietransitie, met voorbeelden van hoe dat in diverse gemeenten al gebeurt. Welke kansen biedt de wet voor u als gemeente? En wat kunt u doen om daarop voor te sorteren?

Omgevingswet in de praktijk

Het platform biedt inspiratie aan gemeentebestuurders en beleidsmedewerkers en het helpt gemeenten om in 2020 klaar te staan de nieuwe Omgevingswet in praktijk te brengen.