Salderingsregeling: niet afschaffen maar aanpassen

Reactie salderingsregeling en 5 puntenplan

De salderingsregeling – het belastingvoordeel voor zonnepanelen op het dak van een huis of bedrijfsgebouw – moet worden omgebouwd in plaats van afgebouwd. Belastingvoordeel, gekoppeld aan een integrale totaalaanpak om te verduurzamen, blijft onmisbaar om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te realiseren. Stroomversnelling presenteert vandaag hiervoor een 5-puntenplan.

Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) wil de salderingsregeling voor huiseigenaren met zonnepanelen vanaf 2023 geleidelijk afbouwen. Hij stelt voor om de regeling te vervangen door een vergoeding voor de aan het elektriciteitsnet terug geleverde zonnestroom. Huishoudens ontvangen deze vergoeding van hun energieleverancier. Volgens het plan moet de salderingsregeling in 2031 geheel zijn verdwenen.

Stimuleer een integrale aanpak

Flankerend beleid zoals de introductie van de EnergiePrestatieVergoeding (EPV) en de regelgeving rondom hypothecair krediet voor duurzame tot volledig energieneutrale nul-op-de-meter (NOM) woningen onderkennen het belang van een integrale aanpak die in één keer of in slimme stappen kan leiden tot aardgasvrije en CO2 neutrale woningen. De voorgestelde wetswijziging geeft echter geen rekenschap van de samenhang die het zou moeten hebben met deze regelgeving. Om de gewenste klimaatdoelen te halen is nu juist een stimulans van integrale aanpakken nodig, geen verslechtering. Die nieuwe opzet moet méér inhouden dan het toepassen van alleen zonnepanelen. Het gebruik van zonnepanelen behoort onderdeel te zijn van een totaalaanpak waarbij ook bijvoorbeeld dakisolatie aandacht krijgt.  

5-puntenplan

Stroomversnelling presenteert daarom een 5-puntenplan waarmee mogelijke veranderingen rondom saldering hand in hand kunnen gaan met de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Hierin wordt onder meer voorgesteld om verschillende salderingsquota in te voeren die gekoppeld worden aan de energieprestaties van een woning. Enerzijds beperken deze quota belastingderving van de overheid. Anderzijds worden huishoudens niet afgeremd om hun woning te verduurzamen. In het bijgaande document worden alle punten nader toegelicht.

Download het 5 puntenplan

Stroomversnelling is een non-profit organisatie die innoveert in de praktijk binnen het domein van de energietransitie van woningen en wijken. Dat doen we met onze leden die de gehele keten beslaan van gemeente, corporaties, bouwers tot toeleveranciers. Daarnaast zorgen we voor de juiste randvoorwaarden in wet- en regelgeving. Wij willen dat iedere woningeigenaar in Nederland kan kiezen voor een mooie, comfortabele, betaalbare én duurzame woning.