Bouwers in coronatijd

Bouwers in coronatijd

Wat betekent de coronacrisis voor de energietransitie in de gebouwde omgeving? Lopen projecten vertraging op en worden de klimaatdoelen nog wel gehaald? In een driedelige serie peilen we de ervaringen van corporaties, bouwers en toeleveranciers. In deze laatste aflevering vertelt  Jasper Blanken, directeur Renovatie Concepten bij BAM Wonen, hoe hij de coronatijd ervaart.

“De impact van de coronacrisis was de afgelopen maanden met name heftig voor onze medewerkers”, stelt Blanken vast. “Zij kregen soms in hun directe omgeving met het virus te maken. Of maakten zich zorgen over hun baan. Zou die niet op de tocht komen te staan? Die vrees hebben we hopelijk weg kunnen nemen in de tweewekelijkse bijeenkomsten die we sinds de crisis via Microsoft Teams organiseren. Die bijeenkomsten zijn  voor het hele bedrijf: van adjunct-directeur tot timmerman. Iedereen wordt daarin bijgepraat over de laatste ontwikkelingen binnen het bedrijf. Op die manier hebben we toch interactie met elkaar en verliezen we elkaar in deze turbulente periode niet uit het oog. Het is belangrijk dat we er samen vertrouwen in houden.”

Nieuwe routines

De eerste dagen van de ‘intelligente lockdown’ veroorzaakten een schok op de bouwplaatsen waar de renovatietak van BAM Wonen aan het werk was. Renovatie Concepten voert grootschalige renovatie- en verduurzamingsprojecten uit voor corporaties, beleggers en pensioenfondsen. Regelmatig gaat het om nul-op-de-meter-projecten waarvan het bedrijfsonderdeel er al zo’n 1200 heeft gerealiseerd. Dit gebeurt aan de hand van een gestandaardiseerde, conceptuele werkwijze waarbij met vaste partners samengewerkt wordt. “Toen de eerste coronamaatregelen werden aangekondigd, zijn we meteen duidelijke protocollen  gaan maken. De anderhalve metermaatregel werd direct ingevoerd en ons kantoor werd gesloten. In het begin was het even wennen aan de nieuwe routines op de bouwplaats, maar ze zijn binnen enkele weken ingeburgerd geraakt. Tot op de dag van vandaag zijn ze de standaard geworden. Een mooie prestatie, want van oudsher is het best pittig om een cultuur op de bouwplaats te veranderen.”  

Slechts twee projecten door de crisis geraakt

In het ‘nieuwe normaal’ ging het werk ondertussen door, soms met enige aanpassingen. Omdat Renovatie Concepten met vaste partners in bouwstromen werkt, waren er korte lijnen en kon waar nodig snel geschakeld worden. Blanken: “Met onze co-makers heb ik regelmatig overleg over de bouwstroomplanning. We bespreken dan de continuïteit en zo nodig schuiven we met de planning om de trein te laten rijden. Zodat iedere co-maker weet waar hij aan toe is. Die keten vormt een sterke ruggengraat. Als het even nodig is, helpen we elkaar.”

In deze serie ‘Energietransitie & de coronacrisis’ verschenen eerder:

  1. ‘Coronacrisis vergt veel creativiteit van corporaties’
  2. Toeleveranciers in coronatijd

Al teveel hoefde er de laatste maanden niet geschoven te worden, de corona-uitbraak heeft beperkt invloed gehad op de voortgang van het werk. Slechts twee projecten werden door de crisis geraakt.  “Bij een wooncomplex voor ouderen, waar de gemiddelde leeftijd 70-plus was, hebben we hetzelfde protocol als voor de verpleeghuizen toegepast. Het werk werd dus tijdelijk stilgelegd.” Bij het andere renovatieproject was sprake van veel binnenwerk, waarbij de woningen van badkamer tot keuken werden opgeknapt. “Hierdoor moesten veel verschillende disciplines in de woningen actief zijn, en dat kan niet in deze tijd. We hebben de werkzaamheden daarom iets anders gepland. Ze werden nu meer in serie uitgevoerd en dat duurt dan wat langer.”

Bewoners helpen met videogesprek

Blanken is trots dat de impact van de coronatijd dankzij de nodige flexibiliteit van zijn medewerkers beperkt bleef. “Onze mensen zijn zeer intrinsiek gemotiveerd, zij hebben geen instructies nodig maar kennen hun eigen routes en routines. Dat vertrouwen in onze mensen en hun handelen bleek ook de afgelopen periode weer terecht te zijn. Dat heb ik door het hele bedrijf heen gezien.” Eén van de successen speelde zich onlangs af rondom een appartementencomplex in Alphen aan den Rijn waar een bewonersavond moest worden georganiseerd. “De leeftijd van de doelgroep lag ongeveer tussen de 60 en 80 jaar, een risicogroep dus volgens het RIVM. We gingen de avond dus digitaal organiseren, via een videogesprek met Microsoft Teams. Niet iedereen in die leeftijdscategorie heeft echter even goede computervaardigheden. We hebben bewoners daarom geholpen. De bijeenkomst zou om 17.00 uur van start gaan, om 15.00 uur begon de voorbereiding en zijn we alle bewoners gaan bellen om hen te assisteren bij het inloggen. Zodat we toch dat bewonerspanel konden houden. Het mooie daarvan was dat het voor iedereen als een succes voelde.”

 Woning schouwen met een drone

Ook voor de komende periode blijft de werkvoorraad vooralsnog op peil. “De verduurzamingsopgave blijft onverminderd onze aandacht houden, we zijn onveranderd druk bezig met nieuwe projecten. Wel met het verschil dat we de woning nu steeds vaker op een nieuwe manier schouwen, namelijk met drones. Bij een verduurzaming vinden we het essentieel om te weten wat we vastpakken. De woningen dateren meestal uit de jaren zeventig. We inventariseren de staat waarin de woningen verkeren en dat doen we nu met nieuwe technieken ‘op afstand’. We waren hier al een tijdje mee aan het experimenteren, maar corona heeft dat nu versneld. Een positief effect van de crisis.”