DHPA: Geluidseis warmtepompen strenger dan nodig

Expert: Simon Verduijn

Geluidseis warmtepompen strenger dan nodig

Buiten de woning geplaatste warmtepompen en airco’s mogen straks niet meer dan 40dB geluid veroorzaken bij de buren. Deze geluidseis voor warmtepompen is één van diverse wijzigingen aan het Bouwbesluit die de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Er worden steeds vaker warmtepompen geplaatst. Met deze maatregel wil de minister geluidsoverlast voor de omgeving voorkomen.

De Dutch Heat Pump Association (DHPA) is het hier echter niet mee eens, laten zij ons weten. Zij zijn voor een regulering van geluidsproductie, maar deze voorgestelde geluidseisen zijn naar hun idee te streng.

“Lucht-water warmtepompen zijn een belangrijk deel van het antwoord op verduurzaming van woningen. Natuurlijk moet de (vanuit de klimaatambities gewenste) opschaling van dit type warmtepompen niet ten koste gaan van het woongenot van de omgeving. Maar de voorgestelde eisen vragen om kostbare maatregelen. Deze kunnen de prestatie van de warmtepomp beïnvloeden” volgens de DHPA.

Daarmee zouden deze maatregelen ook kostenverhogend zijn, in tegenstelling tot de brede wens tot kostenverlaging.

Stroomversnelling werkt al jaren met prestatie-eisen die het comfort van de bewoner moeten verhogen. Bij NOM keur is er een aantal eisen opgenomen waar renovaties aan moeten voldoen. Hieronder valt ook de geluidsproductie van buitenunits.

Simon Verduijn (Stroomversnelling): “Wij zijn dus niet direct negatief over deze geluidseis voor warmtepompen. Prestatie-eisen die comfort voor bewoners verzorgen zijn in onze ogen juist een goed idee. En wij vinden dan ook dat het systeem van prestatie-eisen ook op het gebied van comfort goed kan worden ingezet”.

Deze nieuwe voorschriften moeten naar verwachting per 1 januari 2020 ingaan.