Het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving

Klimaatakoord voor de gebouwde omgeving

Het Klimaatakkoord inmiddels bekend. Sinds 2019 kon men eindelijk aan de slag met de nieuwe maatregelen tot verduurzaming. Maar wat betekent het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving?

Het Klimaatakkoord doelt erop dat de Nederlandse CO2-uitstoot in 2030 is gehalveerd, in vergelijking tot 1990. Dit verduurzamingsproces moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Daarom zullen de kosten hiervoor bij bedrijven stijgen. Maar voor de huishoudens zullen deze dalen. Daarnaast stelt het kabinet in het klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving tot 2 miljard euro beschikbaar aan financieringen en subsidies voor duurzaam wonen en bouwen. 

Het klimaatakkoord is van velen – MinBZK

Voordeel voor de huishoudens

In het Klimaatakkoord staat dat de huishoudportemonnee zo min mogelijk wordt belast. De focus komt te liggen op wijkgerichte aanpak. En huishoudens met een gemiddeld energieverbruik krijgen komend jaar een belastingvoordeel van 100 euro op hun energierekening. Vervolgens wordt de stijging van de energiebelasting de jaren erna beperkt. Daarnaast wil het kabinet huizenbezitters op natuurlijke momenten stimuleren om te investeren in verduurzaming, zoals het isoleren van hun woning. Zij kunnen hiervoor ook een beroep doen op een Warmtefonds.

Bedrijven betalen

Bedrijven krijgen meer verantwoordelijkheid in deze verduuzamingsslag. De industrie draagt tot en met 2030 meer bij aan de zogeheten Opslag Duurzame Energie (ODE), dan zij aan subsidies krijgt voor het Klimaatakkoord. En er komt een verstandige CO2-heffing voor de industrie. Het idee hierachter is ook dat de duurzamere bedrijven de Nederlandse concurrentiepositie versterken.

Update klimaatakkoord april 2020

Maarten van Poelgeest praat ons bij over de stand van de uitvoering van het klimaatakkoord met focus op de gebouwde omgeving. Hij beantwoordt ook live vragen van deelnemers aan deze Webtalk. Maarten van Poelgeest is de voorzitter van het uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord.