Download rapport Nul op de Meter; gegarandeerd goed (een dynamisch handvat en lessen uit de praktijk)

Rapport NOM gegarandeerd goed

In 2050 alle woningen energieneutraal. Dat is in het Energieakkoord afgesproken. Een groot gedeelte van de woningvoorraad van woningcorporaties bestaat uit rijtjeshuizen. Deze huizen, vaak gebouwd in de jaren ’60, worden gekenmerkt door tocht, vocht, slechte isolatie en dus ook een hoge energierekening. De huizen zijn toe aan een renovatie. Waarom dan niet gelijk een snelle slimme renovatie uitvoeren waarna het huis comfortabel is, een moderne uitstraling heeft en zijn eigen energie opwekt? Fossiele brandstoffen worden daardoor overbodig, de CO2-uitstoot gaat gigantisch omlaag en de woningvoorraad kan weer jaren mee. Dat zou mooi zijn, maar hoe betalen we dit? Met de oude energierekening. Dát is Nul op de Meter, nieuw en radicaal. Er zijn al meer dan 600 Nul op de Meter verbouwingen gerealiseerd en meer dan 8.500 huizen staan op de planning voor een Nul op de Meter make-over. De ervaringen worden hier gedeeld in het ‘Rapport Nul op de meter gegarandeerd goed’.

Nul op de Meter is…

Nul op de Meter is een methode om op grote schaal rijhuizen te renoveren, of liever een make-over te geven naar een huis dat onder gemiddelde omstandigheden genomen genoeg energie opwekt voor het huis en huishouden. Dat het huis na de make-over inderdaad Nul op de Meter is, wordt gegarandeerd door de bouwer voor 30 jaar. Daarnaast garandeert de bouwer de door de renovatie verbeterde binnenmilieu condities: geen tocht meer maar wel frisse lucht, warme kamers in de winter maar niet te warm in de zomer. De kosten voor deze make-over worden betaald met het geld van de oude energierekening middels de Energieprestatievergoeding.

De Wet op de Energieprestatievergoeding

Energieprestatievergoeding De Wet op de Energieprestatievergoeding (EPV) wordt omstreeks augustus 2016 van kracht. De EPV is ontwikkeld voor het creëren van een nieuwe geldstroom waarmee u als woningcorporatie kan investeren in Nul op de Meter renovaties. De oude energierekening genereert die nieuwe geldstroom. Huurders betalen, bij gemiddeld energiegebruik, het bedrag van de oude energierekening na de renovatie namelijk aan de corporatie. Op die manier is de financiering van Nul op de Meter mogelijk en kan de energie-ambitie van uw bestaande renovatieplannen worden verhoogd naar Nul op de Meter.

Een upgrade op bestaande renovatieplannen

Nul op de Meter werkt het best wanneer u toch al van plan was een Label B renovatie door te voeren met de bijbehorende woningverbeteringen en de daarmee gepaard gaande kosten. De keuze voor Nul op de Meter betekent dan namelijk maar een beperkte extra investering, welke via de Energieprestatievergoeding juist weer een flinke additionele kasstroom genereert. Daardoor creëert Nul op de Meter een hoger rendement dan de investering die gepleegd zou worden in een lager ambitieniveau. Een dergelijke renovatie, betaald met de oude energierekening, kan op dit moment alleen als u kiest voor Nul op de Meter in plaats van labelstappen.

U staat niet alleen

Nul op de Meter is in ontwikkeling. Het is nieuw, het perfecte concept is er nóg niet en goedkoop is het ook nog niet, maar de ontwikkelingen gaan snel. Binnen de vereniging Stroomversnelling wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de marktcondities, industrialisering van de producten, betere communicatie naar bewoners, regelgeving en uiteraard kennisverspreiding. Door samenwerking binnen het netwerk van ambitieuze bouwers, toeleveranciers, corporaties, gemeentes, financiers,
netbeheerders
en anderen, wordt Nul op de Meter steeds beter. Maar Nul op de Meter kan nú al met een verantwoord rendement voor een behoorlijk scala aan gebouwtypes. Ontwikkelingen en verbeteringen vinden iedere dag nog plaats.

Een dynamisch handvat

De vereniging Stroomversnelling is voortgekomen uit Energiesprong, het innovatieprogramma dat Platform31 tot eind 2016 uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Doel van het programma was om op grote schaal vraag en aanbod te laten ontstaan voor gebouwen zonder energienota: woningen, kantoren, winkels en gebouwen van zorginstellingen. Woningbouw was hierbij een belangrijke pijler en hier zijn inmiddels grote stappen gezet.

Download hier het rapport Nul op de Meter; gegarandeerd goed

Uit jaren ervaring is veel kennis ontstaan en we leren met de dag. Die kennis delen we graag. In het document treft u allerlei handvatten om de stap naar Nul op de Meter zetten. Wat komt er allemaal bij kijken? Wat zijn de grootste struikelblokken? Het rapport ‘Nul op de meter gegarandeerd goed’ is een dynamisch document dat wordt aangepast wanneer nodig. Wij hopen u en uw collega´s een stukje verder op weg te helpen.