Themablad Norm-woning NOM Keur

Doelgroep:

Natuurinclusief renoveren

Voor het doorrekenen van NOM-propositie kan gebruik gemaakt worden van de referentiewoningen zoals opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO).