Themablad Rekenmethodiek NOM Keur

De Taskforce Rekenmethodiek heeft als doel het beschrijven van de rekenmethodiek van propositie tot eindproduct zodat aanbieders hun proposities kunnen toetsen voor de energievraag voor ruimteverwarming, de productie van warmtapwater en de productie van duurzame energie (in/op/aan het object).

Doelstelling van NOM Keur:

  • het langjarig borgen van een gezond binnenklimaat in de NOM-woning,
  • het energetisch borgen van het NOM-aspect op het gebied van energievraag voor ruimteverwarming, productie van warmtapwater en duurzame energieopwekking op/aan of in de woning.

Vertrekpunten zijn: De Maatlat (versie februari 2016), monitoringsmatrix (versie november 2015) en de AMvB inzake de Energieprestatievergoeding (versie 23 augustus 2016). Hoewel het NOM Keur in haar ontwikkelvisie als uitgangspunt heeft vooral beschrijvend te willen zijn in plaats van voorschrijvend, mede om ruimte te blijven bieden voor innovatie, is er met name vanuit de aanbieders sterke behoefte om een vastgestelde ‘norm’ of rekenmethodiek aangeleverd te krijgen waarlangs men haar propositie op te verwachte prestaties kan doorrekenen.

Download het themablad

Lees meer in het themablad Rekenmethodiek NOM Keur.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *