Marc Setzpfand

Marc Setzpfand

Marc is altijd gefascineerd geweest door duurzaamheid. Tijdens zijn studie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft kon hij spelen met vliegers en snelle auto’s, maar daarnaast leerde hij niet alleen denken maar óók handelen op duurzame wijze. Tijdens zijn afstudeeronderzoek ontwierp hij een duurzaam energiesysteem voor een visfabriek in de MENA (Middle-East-Northern-Africa) regio. Op basis van een aantal technische en financiële parameters bepaalde hij de optimale energiemix. Ook toonde hij aan dat er een enorm potentieel bestaat voor duurzame energie in deze regio, wat de laatste jaren alleen maar meer aan het worden is.

Tot 2019 was Marc werkzaam bij energie-netwerkbedrijf Alliander, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor ontwerp en realisatie van diverse warmteprojecten. Zo was hij namens Alliander DGO / Firan verantwoordelijk voor de aanleg van de leidingen voor de WKO-koppeling tussen de Amsterdamse Hortus Botanicus en de Hermitage. Sinds 2019 versterkt Marc de Infinitus-groep met zijn creativiteit, gedrevenheid en zijn inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van energieprojecten. Bij de Stroomversnelling ligt Marcs focus op de nieuwste generatie energiesystemen waarbij warmte én koude wordt uitgewisseld. De duurzaamste energie is immers de energie die je niet hoeft op te wekken!

Enkele recente projecten:

  • Lagetemperatuur-warmtenetten: ontwikkelen van nieuwste generatie warmte- en koudesystemen i.s.m. Stroomversnelling
  • Ontwikkeling van het open warmtenet Apeldoorn Kerschoten
  • Ontwikkeling en realisatie van geothermische installatie en warmtedistributie aan een viertal tuinders in Greenport Venlo
  • Realisatie van het Zaanse warmtenet
  • Realisatie van lagetemperatuur-uitkoppeling en warmtenet, inclusief warmtepompcentrale, in Hengelo
  • Ontwerp en realisatie van lagetemperatuur-uitwisseling tussen de Hermitage Amsterdam en Hortus Botanicus (www.tussenkunstenkas.nl)
  • Ontwerp en realisatie van een biogasleiding en proceswaterleiding in de papierindustrie in Eerbeek (Duurzaam Water Eerbeek)