Energieprestatierekening: financieringsoplossing voor renovaties

Expert: Jolein Schorel

In het SER-Energieakkoord zijn afspraken gemaakt over het onderzoeken van de mogelijkheden voor een aan de woning gekoppelde lening voor (ingrijpende) energiebesparingsrenovaties. Stroomversnelling werkt daarom samen met netbeheerders Enexis en Liander aan de Energieprestatierekening (EPR). De EPR maakt het mogelijk om betalingsstromen voor de bekostiging van (vergaande) energetische renovaties te laten lopen via de energierekening voor de woning.

Besparing op energiekosten

Het uitgangspunt hierbij is dat de Energieprestatierekening geen negatieve invloed heeft op het totaalbedrag van de energierekening. De door de renovatie gerealiseerde besparing op energiekosten is groter, of gelijk aan, de EPR.

Objectgebonden financiering

Het doel van deze object gebonden oplossing is dat particuliere woningeigenaren hun woning kunnen verduurzamen tegen min of meer gelijkblijvende maandlasten.

De uitgangspunten van de Energieprestatierekening

Dit zijn de uitgangspunten van de Energieprestatierekening:

 • Eenvoud voor de woningeigenaar;
 • De huidige woningeigenaar heeft vrijheid in het kiezen van de uitvoerder van de energetische (Nul op de Meter-) renovatie. Mits die voldoet aan nader te bepalen prestatiegaranties;
 • Geen (negatief) effect op de cashflow-situatie van de woningeigenaar. Want de betalingsstromen zijn gelijk aan de bespaarde kosten op energielevering;
 • Incasso via bestaande en landelijk bekende structuur;
 • Bij verhuizing gaat de betalingsverplichting voor de Energieprestatierekening voor de resterende periode over naar de volgende gebruiker;
 • De eindgebruiker behoudt hiermee volledige vrijheid in de keuze voor energieleverancier en type contract;
 • Landelijk opschaalbaar. Brede herkenbaarheid en uniformiteit in (en dus vertrouwen van) de woningmarkt;
 • Groot volume voor investeerders waardoor en gewerkt kan worden tegen de laagst mogelijke (systeem)kosten en risico’s.

EPR: Dit zijn de voordelen

Dit zijn drie belangrijke voordelen van de Energieprestatierekening. Wilt u hier meer over lezen? Download onze speciale leaflet over de in ontwikkeling zijnde EPR. Let op: dit is een levend werkdocument, versie november 2016.

 1. In principe kan iedereen meedoen aan de energietransitie. Want een dergelijke object gebonden EPR biedt individuele woningeigenaren een laagdrempelige manier om het verduurzamen van de woning te kunnen betalen.
 2. Wijkgerichte aanpakken om woningen energieneutraal te maken worden beter haalbaar. Ook bij gespikkeld bezit en in wijken met minder draagkrachtigen, die op dit moment toch ook gebonden zijn aan een andere gangbare cash-flow verplichting (namelijk hun huidige maandelijkse energierekening).
 3. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de noodzakelijke opschaling van de markt voor (vergaande) energetische (Nul op de Meter-) renovaties. Met daarmee een economische impact op het gebied van innovatievermogen, kostprijsverlaging en werkgelegenheid.