Iedereen een energieneutraal huis met objectgebonden financiering

Doelgroep:

Expert: Jolein Schorel

In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Om dit waar te maken is het van belang dat een energiezuinig, of zelfs een energieneutraal huis, bereikbaar wordt gemaakt voor iedereen. En dat de knelpunten zoveel mogelijk worden weggenomen: Eén van de belangrijkste knelpunten is: de financiering voor eigenaar-bewoners.

Een laagdrempelig en breed toegankelijk financieel instrument kan grote toegevoegde waarde hebben en is momenteel dan ook een centraal vraagstuk bij veel gemeenten. Een zo’n instrument kan objectgebonden financiering zijn.

Energietransitie wordt socialer

Met een objectgebonden financiering wordt de energietransitie in de gebouwde omgeving toegankelijker, socialer en zal in meerdere opzichten
versnellen.

Wat is objectgebonden financiering?

Objectgebonden financiering is een parapluterm voor alle financieringsconcepten die aan een object in plaats van aan een persoon zijn gekoppeld. Bij verhuizing gaat het contract over aan de volgende eigenaar.

Met een objectgebonden financiering kunnen verregaande energetische maatregelen (die een langdurige impact hebben op het verlagen van het energieverbruik, maar ook een (even)lange terugverdientijd hebben) betaald worden, op een manier dat de woonlasten maandelijks vrijwel gelijk blijven. Zo wordt een comfortabel, energiezuinig of zelfs energieneutraal huis bereikbaar voor iedereen.

Met een objectgebonden financiering loopt de woningeigenaar geen risico t.a.v. de waardering van zijn investering in energiebesparende maatregelen (geen restschuldrisico) en worden de lasten gelijkmatig verdeeld over de levensduur van de maatregelen, ongeacht hoe lang iemand in de woning woont (geen split incentive in de tijd).

Elke eigenaar betaalt zijn aandeel

Elke eigenaar betaalt zijn eerlijke aandeel voor de bekostiging van de maatregelen, die ook tijdens hún periode van eigenaarschap en bewoning bijdragen aan lagere energielasten. Voor de financier wordt het risico beperkt tot het risico op de kasstroom, de maandelijkse betalingen, in plaats van op de hoofdsom. Afhankelijk van de uitvoering kan zelfs dat risico verder worden verkleind.

Meer lezen over objectgebonden financiering?

In dit overzichtsdocument lees je over oplossingen via de energierekening en via een baatbelasting die de gemeente mag heffen. Ook de mogelijkheden via een kwalitatieve verplichting, opstalrecht en een Vereniging van Eigenaren worden beschreven.