DeepDive – Wat betekent NOM keur voor ketenpartners?

Deepdive Wat betekent NOM keur voor ketenpartners

Een woning die voldoet aan het NOM keur moet ook over tien jaar nog steeds energieneutraal zijn. Wat betekent dit voor leveranciers van installaties en producten? Daarover gaat het tijdens de Deep Dive kennissessie voor ketenpartners op 30 oktober in Utrecht.

Garanties hebben een vaste plek gekregen in de bouw. De overheid stuurt vanuit het klimaatakkoord en wetgeving steeds meer richting meetbare prestaties. Zo vereist de energieprestatievergoeding (EPV) een onderbouwing met data uit monitoring. Ook het contracteren is aan verandering onderhevig. Want hoe contracteer je de energieprestatie? Daar geeft de Afnameovereenkomst, die gezamenlijk is ontwikkeld met Aedes, Bouwend Nederland en Stroomversnelling, een antwoord op. Deze ontwikkelingen werken door in de praktijk van ketenpartners en toeleveranciers, die steeds meer te maken krijgen met opdrachtgevers die afspraken willen maken over prestaties en garanties.

NOM Keur en NOM in stappen

Enkele jaren geleden is een prestatiegericht kwaliteitskader ontwikkeld voor NOM projecten. Dit kader vormt het uitgangspunt voor NOM keur. Dit kan als inspiratie dienen voor projecten met andere ambities, maar het kan ook ondersteunend zijn voor de ontwikkeling van nieuwe concepten en samenwerkingsverbanden. Het keurmerk bevat een garantie op de prestatie van minstens tien jaar. Dat betekent dat een woning met dit keurmerk over tien jaar nog steeds energieneutraal moet zijn, zoals is beloofd vanaf het ontwerp.

In 2018 begon Stroomversnelling samen met leden aan de ontwikkeling van een kwaliteitskader voor NOM in stappen. Dat kersverse kwaliteitskader zal ook worden gedeeld tijdens de Deep Dives.

Prestatiegaranties werken door in de keten

Niet alleen voor bouwbedrijven en woningcorporaties verandert er iets in projecten waarbij prestaties centraal staan. Ook voor leveranciers van installaties en andere producten heeft dit impact. Want wie is waarvoor verantwoordelijk? Hoe ga je om met gedeelde verantwoordelijkheden in conceptontwikkeling en concrete opgaven? De Deep Dive gaat ook in op het maken van heldere afspraken over hoe de kwaliteitsborging gebeurt en wat ieders aandeel hierin is.

Wat betekent dit voor ketenpartners?

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en ervaringen duiken we op wat het betekent om als ketenpartner mee te werken aan de realisatie van prestatiegerichte projecten. Wat betekenen de prestaties voor de producten van de toeleverancier? Hoe wordt uw product in de praktijk gebruikt? Hoe houd u grip op de prestaties van uw installatie, gevel of dak? En wat betekent dit voor u tijdens de ontwerp-, realisatie- en onderhoudsfase? Welke risico’s zijn er voor u? Tijdens de Deep Dive komen deze onderwerpen aan bod.

Netwerken tijdens afsluitende lunch

Het netwerken met potentiële partners vindt plaats door af te sluiten met een gezamenlijke lunch.