Lessen uit monitoring: concepten Nul op de Meter en 80% energiereductie

Doelgroep:

Rapportage Concepten NOM 80% energiebesparing

Bouwers die kiezen voor energiezuinig en Nul op de Meter staan voor een aantal uitdagingen. Zowel op sociaal, economisch en technisch gebied is er werk aan de winkel. Er wordt al gepionierd en daar kunnen we van leren. Daarom delen wij, TNO, RIGO, Van Beek, Energiesprong | Platform 31, met plezier de lessen die we hebben getrokken uit het monitoren van een aantal energiezuinige renovatie- en nieuwbouwprojecten. In dit artikel gaan we in op de resultaten uit het monitoren van Nul op de Meter en 80% energiereductie-concepten.

We laten eerst de belangrijkste resultaten en lessen zien. De gemonitorde projecten zijn:

  • Kerkrade
  • Ulft, Vogelenbuurt
  • Haarlem
  • Montferland
  • Rijswijk

De eerste resultaten laten zien dat de beloofde Nul op de Meter ambities zijn waargemaakt én dat de bewoners tevreden zijn. Uit de monitoringsresultaten blijkt dat de woningen in het eerste jaar gemiddeld
Nul op de Meter zijn. Hierbij is gecorrigeerd voor de relatief warme winter en hogere zoninstraling van dat jaar. Nul op de Meter is dus zeker geen mythe maar een nieuwe werkelijkheid.

Waar moet op gelet worden bij het behalen van Nul op de Meter?

  • Bouwkwaliteit is essentieel. Bij een slechte bouwkwaliteit gaat onnodig energie verloren. Verricht daarom tussentijdse metingen (Bouwtransparant);
  • Beperk het huishoudelijk energiegebruik. Dit kan door het gebruik van energiezuinige apparaten, verlichting en stand-by killers en het geven van vouchers voor A++ apparatuur aan bewoners. Een aandachtspunt hierbij is de informatievoorziening aan de bewoners, deze moet laagdrempelig zijn;
  • Wees helder over wie verantwoordelijk is bij storingen. Men moet weten waar men terecht kan bij problemen, zodat zo snel mogelijk kan worden ingegrepen.

Bewoners ontmoeten bouwers – Concepten en NOM en 80% energiebesparing’.

In het document ‘Concepten Nul op de Meter en 80% besparing’ lees je de verdieping, onderzoeksresultaten, en tips. In deze studie, uitgevoerd voor het Innovatieprogramma Energiesprong, hebben we de (processen van) afstemming tussen aanbieders en bewoners, en tussen bewoners en woning (technologie/installaties) onderzocht en trekken we lessen over renovaties richting energieneutraliteit

Lees ook het document ‘Resultaten Nul op de Meter en 80% energieneutraal’ gaan we in op de resultaten uit het monitoren van Nul op de Meter en 80% energiereductie-concepten. We laten eerst de belangrijkste resultaten en lessen zien. Verderop in het document zoeken we de verdieping op.

Download documenten

Concepten NOM en 80% besparing