Bedrijfswaardemodel investeringsberekening NOM aanpak

Bedrijfswaardemodel nom

Met het bedrijfswaardemodel van Finance Ideas (gebaseerd op het bedrijfswaardemodel) kunnen corporaties berekenen wat de maximale investeringsruimte is voor een Nul op de Meter vernieuwbouw. Door dit model te gebruiken kan worden bepaald welk vastgoed geschikt is voor zo’n vernieuwbouw (levensduur vergelijkbaar met nieuwbouw). Er wordt gewerkt op basis van het bedrijfswaardemodel (en niet het marktwaarde-model) omdat een berekening op basis van bedrijfswaarde nodig is bij een beoogde geborgde financiering van WSW. Dit specifieke model is ontwikkeld binnen Stroomversnelling. Voor corporaties die interesse hebben in Langer Thuis of hier mee willen starten, is ook een specifiek ‘bedrijfswaardemodel Langer Thuis’ beschikbaar.

Download het Bedrijfswaardemodel Langer Thuis