Circulaire kansen bij Nul-op-de-Meter (NOM) renovatieconcepten

Doelgroep:

Het Nul-op-de-Meter renovatieconcept is in het leven geroepen om de huidige Nederlandse woningvoorraad kostenefficiënt en in een rap tempo te verduurzamen. Omdat Nederlandse huishoudens verantwoordelijk zijn voor een aanzienlijk deel van het totale energiegebruik wordt deze oplossing gezien als een kansrijke bijdrage om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen. Dit renovatieconcept zorgt echter wel voor de inbreng van extra materialen en het risico van een groeiende afvalberg. Met andere woorden: om deze oplossing verder te verduurzamen is het belangrijk dat we ons bewust zijn van een verschuiving in de milieu-impact; een verlaging in de gebruiksfase, maar potentiële stijging in de productie- en/of afvalfase. 

Onderzoek gepubliceerd

Het toepassen van circulaire maatregelen kan hiervoor een oplossing bieden. Kenneth Abma heeft vanuit het masterprogramma Sustainable Business and Innovation (Universiteit van Utrecht) voor Stroomversnelling onderzoek gedaan naar de huidige toepassing van circulaire strategieën bij NOM renovatieconcepten, de beweegredenen hiervoor en de potentiële duurzame winst door toepassing van verschillende circulaire strategieën.  

Voor dit onderzoek is samengewerkt met Hazenberg Bouw, Renolution, Dura Vermeer Onderhoud en Renovatie Midden West, Bébouw Midreth – VolkerWessels Group, BIK Bouw, RC Panels en Factory Zero. 

Naast een interviewronde zijn door middel van een levenscyclusanalyse twee verschillende Nul-op-de-Meter concepten in kaart gebracht; een lineair en een circulair concept. Uit de analyse blijkt dat het circulaire concept een reductie van 19% in CO2-uitstoot realiseert. Daarnaast zijn drie circulaire strategieën gemodelleerd, om zo de potentie van het gebruik van hernieuwbare materialen, secundaire materialen en het hergebruik van materialen in kaart te brengen.

Voor de resultaten, inclusief aannames, berekeningen en figuren verwijzen we u graag door naar het volledige rapport via onderstaande link: 
https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/400724