Gemeenten betalen leges terug voor NOM-woning

leges

Verschillende gemeenten betalen leges terug wanneer bestaande woningen worden verduurzaamd. Ook de gemeente Alphen aan den Rijn heeft in haar legesverordening een stimulans opgenomen om duurzame keuzes te stimuleren. In de verordening is vastgelegd dat de gemeente bij een NOM-renovatie de verschuldigde bouwleges terugbetaalt met een maximaal bedrag per woning. Deze stimulans zorgde voor een positieve impuls in de businesscase voor de verduurzaming van 48 huurwoningen van Habeko Wonen in Hazerswoude-Dorp.

Groene leges stimuleren duurzaamheid

In opdracht van Habeko Wonen start BAM Wonen begin volgend jaar met het renoveren naar Nul-op-de-Meter. Dit geldt voor 48 van haar huurwoningen in Hazerswoude-Dorp. BAM heeft tijdens de voorbereiding van het project onderzocht welke regelingen voor het project gelden. Bam Wonen is zo te weten gekomen dat de volledige bouwleges voor de omgevingsvergunning terug te vragen is. Want de gemeente heeft in haar legesverordening vastgelegd dat zij bij een NOM-renovatie 100 procent van de verschuldigde bouwleges terugbetaalt. Wanneer dak, gevel of vloer van een bestaande woning is geïsoleerd en daarbij de vereiste isolatiewaardes worden behaald, stort de gemeente de helft van de betaalde leges terug.

Duurzame keuzes stimuleren

Alphen aan den Rijn is niet de eerste gemeente die een dergelijke regeling heeft. Den Haag, Houten, Enschede en Zeist kenden al soortgelijke regelgeving. Nu neemt ook Alphen aan den Rijn de teruggaaf in haar legesverordening op. “We zien dit als een laagdrempelige manier om duurzame keuzes te stimuleren”. Dit vertelt de Alphense wethouder Erik van Zuylen die onder meer duurzaamheid in zijn portefeuille heeft. De financiële prikkel past in het streven van de gemeente om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Het is niet de enige maatregel die de gemeente treft om haar klimaatdoelstellingen te bereiken. Zo kunnen huiseigenaren of huurders bij de gemeente tegen gunstige voorwaarden een duurzaamheidslening aanvragen voor energiebesparende maatregelen in en aan hun woning. Ook is er een stimuleringsregeling voor VVE’s, sportverenigingen en scholen. “We willen positief gedrag zoveel mogelijk belonen”, aldus Van Zuylen.

Mooie aanmoediging

Tom Stolker, commercieel manager bij BAM Wonen, ziet de regeling als een ‘heel mooie aanmoediging’ om verduurzamingsmaatregelen te nemen. Stolker: “Een corporatie kan dat geld weer ergens anders aan uitgeven. De business case valt of staat er niet mee, maar alle beetjes helpen om iets van de grond te krijgen. Bij grotere projecten waarbij meerdere woningen zijn betrokken, kan het bedrag flink oplopen. Je zou er zomaar een hele NOM-woning mee kunnen realiseren. Compliment dus voor de gemeente Alphen aan den Rijn, en andere gemeenten die dit doen.”
Het is niet bekend hoeveel gemeenten een regeling hebben voor teruggaaf of vermindering van bouwleges wanneer huiseigenaren hun woning(en) laten verduurzamen. Volgens een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is dit niet centraal bijgehouden.