De wijkentour – vijf innovatieve wijken in beeld

innovatieve wijken

Het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad en het ontwikkelen van duurzame nieuwbouw is een dé opgave voor woningcorporaties en bouwsector in de komende jaren. Naast het aanpakken van wooncomplexen gaat het ook het aardgasvrij maken van hele wijken. Voor woningcorporaties is het een uitdaging om dit zo betaalbaar als mogelijk te doen. De bouwsector heeft als uitdaging om door middel van industrialisatie voldoende productiecapaciteit en innovatiekracht te ontwikkelen. Hier zijn vijf innovatieve wijken die dit al doen

De wijkentour

De wijkentour, georganiseerd door Platform31, richtte zich op de energietransitie vanuit het perspectief van de wijk. Er is immers geen standaard oplossing voor deze opgaven, maar er wordt mede door Stroomversnelling veel kennis ontwikkeld over innovatieve wijken die anderen kunnen benutten. Wie ontwikkelt een inspirerende aanpak? Welke gemeente loopt voorop? Wie geeft de transitievisie warmte vorm? Hoe ziet het proces eruit dat leidt tot die transitievisie warmte? Welke rol spelen de verschillende stakeholders hierin? Hoe betrek je bewoners, huurders en particuliere eigenaren? Kortom hoe gaat het met die wijkaanpak?

Vijf innovatieve wijken

Tussen het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 zijn bezoeken aan vijf innovatieve wijken ingepland. Elke wijk zet concrete stappen in de toepassing en het proces van innovatieve verduurzamingsconcepten. Hieronder inzicht in de verschillende innnovatieve wijken.

1. Zandweerd, Deventer

Tijdens het eerste bezoek bezochten professionals uit de corporatiesector en bouwsector de wijk Zandweerd in Deventer. In het videoverslag hieronder loopt u zelf mee.

2. ’t Ven, Eindhoven

Nieuwsgierig wat er in Eindhoven gebeurd in een van de 27 wijken die in Nederland van het aardgas af gaat? In onderstaand videoverslag loopt u mee met de professionals uit de corporatie- en bouwsector.

3. Dukenburg, Nijmegen

Dit derde voorbeeld van de innovatieve wijkens is de wijk Dukenburg in Nijmegen. De corporatiesector en bouwsector is geïnformeerd over het aardgasvrij maken van deze wijk. Zowel aan de huizen als de openbare ruimte in deze wijken is het nodige te doen.

4. Sliedrecht-oost

Het vierde voorbeeld van de vijf innovatieve wijken. De Drechtsteden willen graag koploper zijn in de warmtetransitie. In juli 2019 is een eerste versie van de gezamenlijke ‘Transitievisie Warmte’ vastgesteld. Daarmee zetten de Drechtsteden een belangrijke stap voorwaarts op weg naar een aardgasvrije toekomst. In dit videoverslag van de wijkentour ontdekt u hoe gemeente, energiebedrijf HVC en corporatie Tablis Wonen samen met de bewoners optrekken bij het verduurzamen van de wijk. Kijk hier hoe Sliedrecht-Oost aardgasvrij wordt.

5. Palenstein, Zoetermeer:

De gemeente Zoetermeer heeft samen met woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes en netbeheerder Stedin in maart 2017 de Green Deal Aardgasvrij Palenstein ondertekend. De wijk Palenstein is een van de eerste plekken in Nederland waar woningen op grote schaal naar NOM werden gerenoveerd, en waar de hele wijk aardgasvrij werd gemaakt. De opgave is omvangrijk, met grote impact voor bewoners, gebouweigenaren, winkeliers, netbeheerders en andere partijen in Zoetermeer. Welke partijen zijn betrokken en welke rol hebben zij, welke afspraken zijn gemaakt, welke keuzes worden gemaakt en welke oplossingen worden gerealiseerd? Hiermee is Palenstein in Zoetermeer één van de innovatie wijken in Nederland.