Handreiking inkopen Nul op de Meter-concept

Handreiking inkopen nul-op-de-meterconcept

Je bent enthousiast over Nul op de Meter-renovaties en je wilt starten met een eerste project. Wellicht heb je al een complexkeuze gemaakt en ben je op zoek naar de juiste partij om dit te realiseren. Stroomversnelling ontwikkelde samen met aanbieders en vragers (woningcorporaties) kennis en instrumentaria. En we deden ervaring op met het matchen van de vraag (corporatie) en het aanbod (aanbieder). We helpen je graag. Met deze handreiking geven we inzicht in de processtappen en keuzes die gemaakt moeten worden om een nul-op-de-meter (NOM) concept te kopen.

Hoe gebruik ik deze handreiking? 

Deze handreiking wordt gepresenteerd in een serie artikelen:

  1. Kennismaken met nul-op-de-meter
  2. Organisatie voorbereiden op nul-op-de-meter
  3. Bewoners betrekken
  4. Project voorbereiden
  5. Een nul op de meter concept kopen

Welke gevolgen hebben Nul op de Meter-renovaties voor de huidige bewoners en hoe kan je deze zo goed mogelijk meenemen in de voorbereiding op de renovatie? Voor een eerste pilot is het belangrijk dat je als organisatie leert van het proces, maar ook dat het een succes wordt! Het is namelijk een voorbeeld voor de nul-op-de-meterrenovaties die volgen. Daarom is het extra belangrijk dat niet alleen vanuit de techniek en financiën gedacht wordt. Net zo belangrijk is het proces, de communicatie, de beleving van bewoners en belangen van andere betrokken partijen, zoals de gemeente en de netbeheerder.

Download handreiking Inkopen Nul op de Meter-concept

Wilt u de deze hele handreiking in 1 keer downloaden? Vul hieronder uw gegevens in.

Nieuwe inkomstenstroom

‍Nul op de Meter brengt een nieuwe inkomstenstroom op gang door de inzet van de energieprestatievergoeding (EPV) die je als corporatie naast de huur voor de woning mag heffen. Maar hoe bepaal je de hoogte van de EPV en hoe leg je dat uit aan bewoners? In dit draaiboek lees je welke informatie je nodig hebt om een keuze te kunnen maken met betrekking tot het bedrag van de EPV, welke beleidskeuze je kunt maken en wat dit betekent voor de businesscase en financiële administratie.

Innoveren

‍Om de hoge Nul op de Meter-ambities op het gebied van onder andere isolatie en energieopwekking ook betaalbaar te houden, moet de woningbouwmarkt sterk innoveren. Dit doet zij door complete concepten aan te bieden. Vaak gebeurt dit in een samenwerkingsverband tussen een aannemer en andere organisaties, zoals bijvoorbeeld toeleveranciers, een architect, installatiebedrijf of onderhoudsbedrijf. Daarom spreken we binnen deze context over aanbieders. De concepten die de markt aanbiedt, kunnen corporaties inkopen voor woningen die zij naar Nul op de Meter willen renoveren. Het inkopen en aanbieden van concepten is een ander proces dan traditioneel aanbesteden of aannemen. Dit brengt een andere manier van samenwerken met alle belanghebbenden met zich mee. Dit geldt zowel voor de samenwerking tussen corporaties, aanbieders en bewoners, als de samenwerking met bijvoorbeeld energieleveranciers en de gemeente. 

‍Deze handreiking geeft voor zowel corporaties als aanbieders handvatten, tips en voorbeelden om het proces van start tot eind van nul-op-de-meterrenovaties succesvol te doorlopen. Van het verkennen van het speelveld van nul-op-de-meter, voorbereidingen en uitzoekwerk, vastgoedselectie, opstellen van businesscase, besluitvoering, bewonersparticipatie en het uitnodigen, kiezen en kopen van de juiste nul-op-de-meter aanbieder voor je project. 

In elk artikel tref je de kop checken, beslissen & vastleggen aan. Hierin geven we voorbeelden van vragen waar je mogelijk als projectgroep een keuze in moet maken. Niet alle vragen zijn voor ieder project of elke organisatie relevant.

Heb je behoefte om te sparren over deze vragen? Neem dan contact op met relatiemanagers Maurice CoenJeffrey Mennen en/of Serena Scholten.

Deel 2: kennismaken met NOM

Lees hier het volgende deel van deze handreiking: kennismaken met Nul op de Meter of kies één van de andere artikelen.

  1. Kennismaken met nul-op-de-meter
  2. Organisatie voorbereiden op nul-op-de-meter
  3. Bewoners betrekken
  4. Project voorbereiden
  5. Een nul op de meter concept kopen

Deze handleiding is eerder gepubliceerd op de website vanaanbestedennaarinkopen.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *