Het wel en wee rond de energieprestatievergoeding

Het wel en wee rond de energieprestatievergoeding

De energieprestatievergoeding (EPV) is bedoeld als kans, een manier om als woningcorporatie (een groot gedeelte) van de investering naar nul-op-de-meter mee terug te verdienen. Toch wordt deze kans niet altijd benut. Het is nieuw, we kunnen niet in de toekomst kijken en sommige risico´s kan je inderdaad helaas niet 100% uitsluiten. We bespreken daarom een aantal risico´s én bieden perspectief want de EPV biedt ook financiële kansen die zonde zijn om te laten liggen.

EPV en NOM: wat is het ook alweer?

Na een renovatie naar nul-op-de-meter (NOM) wekt het huis genoeg energie op als dat het gemiddeld nodig heeft voor het huis met een gemiddeld huishouden. Dat kan door een upgrade van de woning met onder meer gevelaanpak, slimme installaties en eigen energieopwekking. Het huis is na de upgrade comfortabel en kan weer jaren mee. Bovendien betalen bewoners net zoveel woonlasten als voor de renovatie. Dat kan door de inzet van de EPV.

De EPV kan er voor zorgen dat bewoners na de renovatie het bedrag van de energierekening, die ze eerder betaalden aan de energieleverancier, nu betalen aan de woningcorporatie. In ruil daarvoor wordt gegarandeerd dat het huis genoeg opwekt bij gemiddelde omstandigheden voor een gemiddelde gezinssamenstelling. Elk jaar moet aan de bewoner kunnen worden laten zien, d.m.v. de EPV-jaarrapportage, dat de woning inderdaad de beloofde energie heeft geleverd. Dit is in het kort de EPV.

Administratie

De wetgeving voor de EPV is 1 september 2016 in werking getreden en is dus relatief nieuw. We komen nog al eens tegen dat corporaties bijvoorbeeld opzien tegen de extra administratie. Dat is begrijpelijk. Het goede nieuws is dat er al ervaring mee is opgedaan en er tegenwoordig marktpartijen zijn die hier op inspringen. Zij nemen bijvoorbeeld voor een bepaald bedrag per woning de hele administratie op zich, inclusief de jaarrekeningen met betrekking tot de EPV. EANTE is een voorbeeld van zo’n bedrijf.

Wat als de salderingsregeling wordt afgeschaft?

De huidige salderingsregeling is tot 2020 van kracht, daarna volgt een overgangsregeling tot 2023. De vraag bestaat of de aanpassing, of zelfs afschaffing van de regeling invloed heeft op de NOM-businesscase. Het is zeker iets om rekening mee te houden. Jan Willem van der Groep schetste in 2015 een beeld van de risico’s maar achtte de kans groot (90% volgens van der Groep) dat salderen mogelijk blijft voor bestaande installaties en de impact van de regeling hiervoor dus nihil is. We kunnen niet in de toekomst kijken dus dit is een opinie. Een woningcorporatie moet zelf afwegen welke risico’s zij wel en niet wil nemen.

De kans bestaat ook dat in 2023 de mogelijkheden voor opslag veel beter én goedkoper zijn. Nu wordt ongeveer 30% van de opgewekte elektriciteit ook op dat moment gebruikt in de woning. De rest gaat het net in en wordt op een ander moment weer afgenomen. Door batterijopslag in de woning zelf, ongeveer 15kWh voor een NOM- woning, kan dit worden opgevoerd naar bijna 70% (op jaarbasis). Met deze opslagvolumes kan op dagniveau het overschot aan opwek volledig gebufferd worden. Iets om bij stil te staan! Lees meer over de visie van Stroomversnelling m.b.t. salderen.

EPV tools en documenten

Stroomversnelling heeft een aantal tools en documenten ontwikkeld die helpen bij het inzetten van de EPV.

  • Handreiking EPV – voor het inzetten van de EPV en de energiebundel.
  • Presentatie uitleggen EPV aan bewoners – Handige presentatie waarin eigen beeldmateriaal kan worden opgenomen om de EPV helder uit te leggen aan bewoners.

Download hieronder de documenten!

Handige links bij het inzetten van EPV

  • Cursus laatste ontwikkelingen EPV – Er komt een expert naar uw woningcorporatie, speciaal voor interne stakeholders. Bekijk onze agenda.
  • NOMagazine #1 – In onze eerste editie van het digitale NOMagazine gaan we uitgebreid in op de EPV.
  • Meer tools op bewonerscommunicatie.nlPresentaties en illustraties om de EPV uit te leggen.

Heb je vragen? We inventariseren ze graag! Neem gerust contact met ons op, mail naar info@energielinq.nl

Wat als een bewoner niet mee wil werken aan monitoring?

Stel een huurder weigert ineens de monitoring. Wat dan? Kan de EPV dan niet meer worden geïnd? Een veelgehoorde vraag want in zo´n geval kan je namelijk geen bewijslast meer leveren die uitwijst dat de beloofde stroom inderdaad is opgewekt. We hebben deze vraag voorgelegd aan het ministerie van BZK. De conclusie is dat als een bewoner obstructie pleegt, dus actief weigert mee te werken aan de monitoring door bijvoorbeeld de stekker van de meetapparatuur eruit te trekken, de woningcorporatie het recht behoud om de EPV te blijven te innen.  Wanneer een huurder de EPV en/of huur niet betaalt, of niet meewerkt om bewijslast aan te dragen inzake de EPV (bv door het saboteren van de meetdata), kan dit bovendien leiden tot het ontbinden van de huurovereenkomst door een rechter.

De toekomst is hoe dan ook energieneutraal

Bovengenoemde is een greep uit wat wij als Stroomversnelling te horen krijgen uit het veld. Er is veel onzekerheid, onder andere omdat er nog geen jurisprudentie is rond de regeling. Wat uitkomst zou kunnen bieden is een proefproces. Een fictieve casus waardoor we een aantal zaken op scherp krijgen. Totdat het zover is, moeten we het doen met wat we hebben. Iedereen moet de risico´s en kansen zelf afwegen.

Neem daarbij het volgende toch nog eens sterk in overweging. De EPV is inderdaad ingewikkelder dan het doorvoeren van een kleine huurverhoging en een renovatie naar label B. Maar schat behalve de risico’s ook de kansen in. We moeten namelijk hoe dan ook naar energieneutraal, allemaal. De  EPV biedt de financiële ruimte om een groot gedeelte van de investering terug te verdienen door de inzet van de EPV. Dat kan niet als je kiest voor een lagere ambitie.

Dit artikel is eerder verschenen in Corporatiebouw.