Doris de Bruijn

Doris de Bruijn

Medeoprichter van SlimRenoveren, advies- en productontwikkelingsbureau voor de bestaande woningvoorraad. Is door brede focus op de renovatiemarkt niet gemakkelijk in een hokje te stoppen. Werkt met al haar projecten in de driehoek tussen corporaties, bewoners en bouwers in opdracht van corporaties, bouwbedrijven en toeleverende industrie en is steeds vaker met Nul op de Meter bezig. Expertise: innovatie, productontwikkeling, bewonerscommunicatie, coaching, samenwerking.