Paper: ALLES over Nul op de Meter. Wat is het en waarom is het zo belangrijk?

Alles over Nul op de Meter en vernieuwbouw

In dit artikel beschrijven we in het kort alles over Nul op de Meter en het Nul op de Meter-speelveld. Zie het als een inleiding op Nul op de Meter! We spreken met name over vernieuwbouw omdat de renovatiemarkt (lees: vernieuwbouwmarkt) veel groter is dan de nieuwbouwmarkt. Maar dit artikel en de bijbehorende paper is voor een groot deel ook van toepassing op nieuwbouw.

Wat is Nul op de Meter?

Laten we bij het begin beginnen. Bij een Nul op de Meter-woning levert de woning evenveel energie op als nodig is voor het huis en het huishouden. De energiemeter staat aan het eind van het jaar bij gemiddeld gebruik op nul. Vandaar de term Nul op de Meter (NoM).

Bij een verduurzamingsrenovatie gebruiken we liever de term ‘vernieuwbouw’ omdat dit de feitelijke ingreep beter beschrijft dan renovatie. De vernieuwbouwde woning krijgt namelijk de kwaliteit, levensduur, eigentijdsheid en het comfort van een nieuwbouwwoning. Sterker nog: qua energieprestatie overstijgt een Nul op de Meter-woning zelfs een nieuwbouwwoning!).

Verlengde levensduur

Een ingreep naar Nul op de Meter is ook alleen financieel interessant als de levensduur van de woning zodanig verlengd wordt dat deze gelijk is aan de levensduur van een nieuwbouwwoning. Het aanbod aan de huurder is niet ‘slechts’ een Nul op de Meter-woning, maar een comfortabele en betaalbare woning – zo goed als nieuw – tegen dezelfde woonlasten.

Waarom is vernieuwbouw zo belangrijk?

Financiële problemen

De wil en noodzaak voor Nul op de Meter woningen komt voort uit de wetenschap dat huishoudens in Nederland per jaar 13 miljard euro uitgeven aan onze gezamenlijke energierekeningen. De energie wordt voor circa 95 procent opgewekt door het gebruik van fossiele brandstoffen. Een last die bij blijvende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen alleen maar groter wordt en steeds meer huishoudens financieel in de problemen kan
brengen.

Schadelijke CO2-uitstoot

Bovendien geldt dat ongeveer 40 procent van alle uitstoot van CO2 in Nederland vrij komt door de energie die we in de gebouwde omgeving gebruiken. Dit is zeer schadelijk voor het klimaat en de luchtkwaliteit.

Om de markt in beweging te krijgen richting een energieneutrale gebouwde omgeving is het innovatie- en transitieprogramma Energiesprong opgezet in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het doel van Energiesprong is het aanjagen van de markt en het optimaliseren van de marktcondities.

Download paper

Hoe werkt Nul op de Meter? Wat betekent Nul op de Meter voor corporaties? Wat betekent Energieprestatievergoeding? Het antwoord op deze vragen vindt u in ons paper ‘Comfortabel en betaalbaar wonen door Nul op de Meter’.