Uit de praktijk: Een gesprek met Karin Priem van de Goede Woning

In de rubriek Uit de Praktijk draagt relatiemanager corporaties Maurice Coen iedere editie een woningcorporatie aan die bezig is met Nul op de Meter. Dit keer De Goede Woning.

Waarom De Goede Woning?

Maurice Coen: “De Goede Woning heeft weliswaar gewacht met starten met Nul op de Meter renoveren tot de EPV-Wetgeving daadwerkelijk een feit is maar had wel al veel voorwerk verricht zodat daarna snel gestart kon worden.

Stroomversnelling en ook Energiesprong, het programma waar Stroomversnelling uit voort is gekomen, is van meet af aan in beeld geweest bij medewerkers en management van De Goede Woning. Zij hebben actief meegedaan aan – en geholpen met – discussies tijdens de ontwikkeling van de Energieprestatievergoeding.

De Goede Woning typeer ik daarom graag als een bedachtzame koploper. Een koploper, omdat het eerste idee voldoende was om in actie te komen. En bedachtzaam, omdat er wel enige mate van duidelijkheid moest zijn over wat het werkelijk zou betekenen voor de organisatie. In dit geval, het al dan niet doorgaan van de Energieprestatievergoeding. En nu dat duidelijk is, gaat het snel.”

Facts

  • Woningcorporatie: De Goede Woning
  • Gesproken met: Karin Priem-Mens, Manager Vastgoedontwikkeling
  • Project en plaats: Palenstein in Zoetermeer
  • Woningen: 120 eengezinswoningen
  • Fase: Starten, besluitvorming doorlopen en gestart met de voorbereiding van de uitvraag.
  • Dit Nul Op de Meter renovatie project, Van der Maasstraat eo is in 2020 genomineerd voor de Gemma Smid Architectuurprijs 2020.

“Ik persoonlijk denk dat het gaat lukken om uiteindelijk NOM als standaard product te hebben waar bewoners blij van worden.”

Karin, waarom kiezen jullie voor Nul op de Meter?

Betaalbaarheid is een van de speerpunten in ons ondernemingsplan. Voor onze huurders is het van groot belang dat het wonen betaalbaar blijft. We hebben gekeken naar de totale woonlasten van onze huurders. Wat opviel, is dat de energierekening in het algemeen zo hoog is dat de mensen het haast niet meer kunnen betalen. In Nul op de meter zien wij een kans om de energierekening flink te verlagen. En tegelijkertijd is het ook een oplossing die duurzaam en toekomstbestendig is. Door deze manier van renoveren kunnen de woningen weer 40 jaar mee. In vergelijking met sloop-nieuwbouw is Nul op de Meter voor ons project de beste keuze.

Wie heeft Nul op de Meter op de agenda gezet binnen de organisatie?

In overleg met een collega over ons energiebeleid is het idee ontstaan en vervolgens heb ik het op de agenda gezet. We hebben gewacht tot de EPV er echt door was en zijn toen gelijk gestart!

Wat is het belangrijkste thema op dit moment volgens jou?

Gaat het concept Nul op de Meter voldoende draagvlak krijgen, zodat het ook meer standaard wordt? Dit helpt dat het product beter betaalbaar wordt. Het helpt in de acceptatie en deelname door bewoners. En het helpt de opgave die we gezamenlijk hebben aan milieudoelstellingen.

Wat zie jij als de grootste uitdaging binnen de organisatie?

Het is ons eerste Nul op de meter project, we hebben dit nog nooit gedaan. En dan kiezen we ook nog eens voor een bouwstroom van 120 woningen. Dat is op z’n zachtst gezegd ambitieus. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we dit kunnen. Omdat Nul op de meter bijna elke discipline binnen de corporatie raakt, hebben we  een multidisciplinair team samengesteld. Collega’s pakken het project vol enthousiasme op: er is een grote wil om dit samen te doen en van elkaar te leren.

Hoe zorgen jullie dat de organisatie klaar is voor NOM?

Naast het samenstellen van een multidisciplinair team en het betrekken van de rest van de organisatie, is er veel afstemming met Stroomversnelling. Dit geeft vertrouwen. We hebben intern een kick-off gehouden met Stroomversnelling, we bezoeken de maandelijkse samenwerkdagen en we maken gretig gebruik van de kennis die Stroomversnelling biedt over communicatie, techniek, overeenkomsten en de business case.

De Goede Woning is bezig met de uitvraag. Hoe kiezen jullie de juiste bouwer?

We hebben een shortlist opgesteld van een aantal partijen die we gaan uitnodigen voor een presentatie en een prijs. Het wordt een uitvraag op prestatie. We vragen hen ook hoe zij de communicatie met bewoners aanpakken en hoe project specifieke aanpassingen invloed hebben op de prijs. Wij kiezen vervolgens de partij die het beste bij ons past.

Hoe overtuigen jullie de bewoners? En wat is hun rol binnen het keuzetraject?

We hebben een eerste informatieavond gehouden toen we net wisten dat we er mee aan de slag wilde gaan. Er werd toen heel positief gereageerd. Vervolgens hebben we een bewonerscommissie opgesteld om de communicatie verder op te kunnen starten. Dat is voor een NOM-verbouwing erg belangrijk, omdat het voor bewoners ook nieuw is. We willen de bewoners nauw betrekken bij het project. Zo nodigen we de ewonerscommissie uit om aanwezig te zijn bij de presentaties van de verschillende partijen en mee te beslissen welke partij het uiteindelijk wordt.

Hoe wordt de EPV ingezet?

We zetten de EPV in maar onze doelstelling is wel dat de bewoners lagere woonlasten hebben na de verbouwing dus we zullen niet de maximale EPV vragen. Na mutatie kijken we of we wel de maximale EPV kunnen vragen.  

Heb je nog een tip voor andere corporaties?

Probeer eens een businesscase op te stellen. Je krijgt dan een beeld van de mogelijkheden en kansen. Stroomversnelling kan helpen bij het bepalen van je bezit; welk complex leent zich in eerste instantie het beste voor Nul op de Meter? Reken er dan een keer aan. Maak ook een vergelijking met sloop-nieuwbouw of gewoon door-exploiteren. Weeg de kwaliteit van de woning (verbouwd, nieuw of niet) en duurzaamheid mee en probeer het dan eens met een pilot. Het is mogelijk!

Tenslotte: Wat vind jij van Nul op de Meter en hoe denk je dat het er over vijf jaar voor staat?

Ik vind het een erg goed initiatief en zet me er ook voor in. Ik probeer de andere twee woningcorporaties die bezit hebben in dezelfde wijk, te stimuleren om ook Nul op de Meter te renoveren. We kunnen onze kennis delen en ik nodig de corporaties dan ook uit om die kennis op te halen. Over 5 jaar de hele wijk NOM? Dat is een mooie ambitie! Ik persoonlijk denk dat het gaat lukken om uiteindelijk NOM als standaard product te hebben waar bewoners blij van worden.