Voordelen van NOM Keur woning t.o.v. een ‘EPV-woning’

De voordelen van een NOM Keur woning t.o.v. een ‘EPV-woning

Er lijkt wat onduidelijkheid te bestaan over de voordelen van concepten en woningen met het NOM Keur ten opzichte van een NOM-woning die dusdanig functioneert zodat de EPV kan worden ingezet. Daarom zetten we de voordelen van het NOM Keur nog even op een rijtje.

1. Bewoners staan centraal

Het belangrijkste voordeel van het NOM Keur: NOM Keur stelt bewoners centraal, het huis moet voor hen aantrekkelijk en comfortabel zijn om in te wonen. NOM Keur probeert aanbieders bewust te maken van het feit dat zij verantwoordelijk zijn voor de geleverde kwaliteit. De techniek staat in dienst van het comfort van de bewoners! Het kost misschien wat meer maar dit betaalt zich uiteindelijk terug. Bewoners zijn tevreden en daarmee ambassadeurs voor de volgende NOM-projecten. Tevens worden de woningen beter gebruikt door het goed afstemmen van het concept en de installaties op de bewoners. Hierdoor is minder kans op storingen, onderhoud door ‘sabotage’ van de installaties en ongezonde woningen. Dubbele winst dus.

2. Warmtebundel vastgesteld op bewoner

Voor de wetgeving EPV geldt dat de beschikbare warmtebundel is afgemeten aan het aantal vierkante meters. Dit is gebaseerd op een gemiddelde. Vaak blijkt echter dat dit bij het ene project voldoende is terwijl het bij een ander project te weinig is en bewoners alsnog moeten bijbetalen.

In het geval van NOM Keur wordt de warmtebundel afgestemd op de bewoners en varieert daardoor per project. Er wordt zorgvuldig gekeken wat bewoners normaliter gebruiken en hieruit wordt een gemiddelde warmtebundel vastgesteld. Op die manier worden bewoners niet verrast door onverwachte kosten omdat zij meer verbruikt hebben dan is vastgesteld in de zogenoemde warmtebundel.

3. Meer comfort en beter gebruik van de woning

Wat ook nog wel eens gebeurt is dat mensen de ventilatieroosters sluiten als de lucht die wordt binnengezogen te koud is. Als te koude lucht naar binnenkomt zorgt dat voor een onbehaaglijk gevoel dus is het logisch dat mensen dan de rooster dichtmaken. Dit is echter niet bedoeling want frisse lucht zorgt voor een gezond binnenklimaat.

Bij NOM Keur woningen mag de lucht die naar binnen geblazen wordt nooit meer dan vier graden verschillen met de binnentemperatuur. Wanneer het buiten heel koud is, wordt de lucht dus voorverwarmd voordat deze de kamer in geblazen wordt. Dit maakt het binnen een stuk comfortabeler en mensen zullen de ventilatie dan ook niet uitzetten wat weer zorgt voor een beter gebruik van het huis.

Hetzelfde geldt voor installaties die teveel geluid maken. We zien nogal eens dat mensen last hebben van het gezoem van bijvoorbeeld een ventilatiesysteem en deze uitzetten. Dit zal bij een NOM Keur woning niet het geval zijn want een vereiste is dat de installaties zo stil mogelijk zijn. Nieuwe techniek mag nooit overlast geven voor bewoners! Eén van de voordelen van het NOM Keur is ook hier dat wanneer er geen overlast is van de installatie deze ook niet wordt uitgezet en dus de woning op zijn best kan functioneren.

4. Kwaliteit gegarandeerd

Bij een ‘EPV-woning’ ligt de garantie feitelijk op Bouwbesluitniveau. Bouwbesluit is de minimale ondergrens wat betreft kwaliteit van woningen in Nederland. Er is echter geen controle of die kwaliteit ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. NOM Keur probeert aanbieders en afnemers daar bewust van te maken. Door eisen op te nemen over bijvoorbeeld het maximale temperatuurverschil tussen verse binnenkomende ventilatielucht en omgevingstemperatuur, worden partijen behoed voor het niet kunnen waarmaken van de prestatiegarantie of het opleveren van oncomfortabele woningen.

Bij de stap naar NOM Keur wordt expliciet gevraagd naar de kwaliteitsprocessen van de bouwer. Behalve dat het concept theoretisch moet kloppen wordt ook getest op uitvoering. De aanbieder moet een opleveringsrapport kunnen overleggen dat aantoont dat de beloofde garanties ook inderdaad worden waargemaakt.

5. Versneld vergunningentraject

Eén van de voordelen van NOM Keur zit het vergunningsproces voor Natuurinclusief Renoveren verweven. Vogels en vleermuizen zijn daarmee ook verzekerd van een huis. Bij NOM Keur-projecten mag de gedragscode Natuurinclusief Renoveren worden toegepast. Het voortraject van deze projecten wordt daardoor eenvoudiger, sneller en voorspelbaarder, merken bouwers. Wanneer niet genoeg rekening wordt gehouden met de flora en fauna kan een project zomaar een jaar stil komen te liggen. Omdat bij NOM Keur Natuurinclusief Renoveren wordt vereist, zal dit over het algemeen geen problemen opleveren. Het geeft de garantie dat vergunningsprocedures sneller verlopen. Dit is exclusief voor NOM Keur woningen.

Privacy en handleiding

Bij NOM Keur is er veel aandacht voor veilig omgaan met persoonsgegevens. Om contractueel gemaakte prestatieafspraken te kunnen bewijzen, is monitoring noodzakelijk. Niet alleen om te zien of er voldoende elektriciteit wordt opgewekt met PV panelen maar ook om te controleren of de andere installatieonderdelen voldoende presteren. Hiervoor zijn diverse documenten beschikbaar.

Nog een voordeel; aanbieders met NOM Keur moeten laten zien dat zij een handleiding voor bewoners hebben die uitlegt wat NOM is, hoe het gebruikt wordt en wat er allemaal bij komt kijken.

Een externe partij kijkt mee

Wanneer aanbieders kiezen voor het NOM Keur kijkt altijd een externe partij mee; de NOM-keurders. Er wordt uitvoerig gekeken of het concept wel goed in elkaar steekt. Dit wordt ook nog eens gecontroleerd tijdens en na de bouw! Dat is dus iets anders dan dat een bouwer zegt een EPV-woning op te leveren. Hier is geen controle op door een derde onafhankelijk partij.

Tot slot

Met het NOM Keur wordt niet alleen gegarandeerd dat de woning ‘EPV-waardig’ is. De eisen die het NOM Keur stelt aan de woning zorgen er ook voor dat het wooncomfort en de kwaliteit van het binnenklimaat niet achteruit gaan wanneer EPV-maatregelen genomen worden. Sterker nog, de woning voldoet met NOM Keur op de meeste punten weer aan de huidige eisen vanuit het bouwbesluit voor nieuwbouwwoningen. Na een renovatie met NOM Keur kan de woning dus weer net zolang mee als een nieuwbouwwoning!

Themabladen NOM Keur

Heeft u vragen over het NOM Keur, neem dan gerust contact met ons op! Bekijk ook de themabladen over NOM Keur.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *