Dit zijn de voordelen van NOM Keur voor corporaties

Doelgroep:

Als corporatie staat u voor de opgave om de woningvoorraad de komende 30 jaar te verduurzamen en aardgasvrij te maken. Bouwconcepten met NOM Keur nemen u hierbij zorgen uit handen door automatisch te voldoen aan de energieprestatievergoeding (EPV) wetgeving en aardgasvrij verwarmen. Dankzij de eisen aan monitoring kunnen de energieprestaties gecontroleerd worden en loopt de inning van de energieprestatievergoeding geen gevaar.

Daarnaast maakt NOM Keur aanbesteden effectiever door een integrale set prestatie-eisen. NOM Keur bestaat voor renovatieconcepten en nieuwbouwwoningen en is toepasbaar op laagbouw woningen.

4 voordelen voor corporaties

1. Doordacht energieconcept met garantie

NOM Keur stelt de bewoner centraal. Bij het vaststellen van de beloofde energieprestaties is uitdrukkelijk een aangenaam en gezond binnenklimaat als startpunt genomen. De prestaties op energie en binnenklimaat zijn onderling sterk afhankelijk en worden daarom integraal beoordeeld door toetsing vooraf van het theoretisch concept en bij toepassing in een project. Vervolgens worden de werkelijke prestaties gemonitord wanneer de woning in gebruik is. Bouwers met NOM Keur houden hierbij een prestatiegarantie aan van minimaal 10 jaar tot soms 30 jaar. Dit is het belangrijkste principe binnen het keurmerk.

2. Prestatie-eisen op werkelijk gedrag in plaats van gemiddelden

Voor woningen zijn minimale eisen aan de prestaties op gebied van energie wettelijk vastgelegd in Bouwbesluit 2012. Deze prestatie-eisen worden verder aangescherpt voor renovatie in de huidige EPV wetgeving en vanaf 1 januari 2020 voor nieuwbouw met BENG. EPV en BENG houden beperkt rekening met bewonersgedrag dat vaak afwijkt van de gemiddelden. Als bouwers zich precies aan de minimale eisen houden, voldoet u als corporatie aan de wet, maar is een woning niet robuust voor bewonersgedrag.

NOM Keur stelt daarom aanvullende eisen aan onder andere de capaciteit van warm tapwater en de capaciteit voor ruimteverwarming. Hierdoor is een woning robuuster, toekomst vast en zijn bewoners tevredener. De eisen zijn hierbij gebaseerd op ervaringen uit de praktijk. Bekijk alle verschillen tussen Label A, BENG , EPV en NOM Keur hier.

3. Monitoring die voldoet aan EPV wetgeving

Om de EPV te mogen innen, is meetdata nodig die de energieprestatie laat zien. NOM Keur stelt daarom minimum eisen aan de monitoring op afstand. Corporaties kunnen deze data ook gebruiken om bewoners inzicht te geven in energiegebruik en ze te helpen dit te verminderen.

4. Effectiever aanbesteden door een integrale set prestatie-eisen

Door in een aanbesteding het hebben of behalen van NOM Keur als verplichting te stellen, heeft u als corporatie zekerheid over een integrale aanpak van energie en binnenklimaat. NOM Keur biedt u deze garantie. Hierbij is het zelf opstellen van dit hoofdstuk binnen uw aanbesteding niet meer noodzakelijk. Dit bespaart u tijd en mankracht. Een andere mogelijkheid is om in een aanbesteding te verwijzen naar de eisen van NOM Keur. U vraagt dan integraal uit, de controle en garantiemechanismen ontbreken. U kunt voor algemene vragen over de mogelijkheden voor het uitvragen op basis van prestatie eisen contact op met Stroomversnelling.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *