Eerste gestapelde gebouw in Brabant volgens NOM principe

Eerste NOM project gestapelde bouw

TBV Wonen heeft samen met Greencore in iets meer dan twee maanden vier woningen in bewoonde staat naar nul-op-de-meter gerenoveerd. De woningen vormen samen het appartementengebouw Zuringhof. Het gaat om één van de eerste nul-op-de-meterprojecten voor gestapelde bouw in Nederland en het eerste in Brabant. En nog een primeur: het is het eerste project waar Sto-Ecoshapes van Stroomversnelling-lid Sto Isoned zijn toegepast.

Het project is opgezet als een pilot. Vanaf de oplevering worden gegevens verzameld over de nieuwe prestaties van het gebouw en de ervaringen van de bewoners. Deze meetgegevens zullen nauwlettend worden bestudeerd om verdere optimalisatie mogelijk te maken en dit concept uit te rollen over de bestaande woningvoorraad van TBV Wonen. Een groot deel van de woningvoorraad bestaat uit hoogbouw met vier woonlagen. Voor het toepassen van nul-op-de-meter moet met name voldoende dakoppervlak aanwezig zijn voor de benodigde zonnepanelen. Zodat de benodigde energie voor de installatie maar ook voor het eigen verbruik van de huurders kan worden gecompenseerd. Voorheen maakten de woningen gebruik van blokverwarming met een centrale CV-ketel voor verwarming en geisers in de appartementen zelf voor warmwater.

Bijzondere buitenkant
Door het gebouw aan de buitenzijde te isoleren werd het mogelijk om Zuringhof een heel andere uitstraling te geven. Het ontwerp is van architect Arno Kolen, van den Hout & Kolen architecten. Omdat het niet om een prefab NOM-project gaat, werd architect Arno Kolen niet gehinderd door modulematen. Dat stelde hem in staat om iets unieks te creëren. “Als een gebouw zo drastisch verandert mag dat ook aan de buitenkant zichtbaar zijn”, vertelt hij. “Daarnaast wilden we niet alleen Zuringhof van een nieuwe uitstraling voorzien, maar – nóg belangrijker – de hele wijk een nieuwe impuls geven.” Er is hierbij gekozen voor Sto-Ecoshapes. Van Stroomversnellingslid Sto Isoned. De kleur van de gevel is groen, dit refereert aan het kruid zuring waaraan het gebouw zijn naam ontleent.

Geen EPV
Omdat de EPV-wetgeving nog niet van kracht was tijdens de oplevering van dit project, heeft TBV Wonen een huurverhoging aan de bewoners gevraagd, afgestemd op de energieopwekking van de woning. Daarmee blijven de variabele woonlasten na de renovatie voor de bewoners gelijk. Omdat een aantal vaste energielasten geheel komt te vervallen, gaan de bewoners er zelfs ruim 20 euro per maand op vooruit.

Facts & Figures

 • Warmtepomp geïnstalleerd en luchtventilatiesysteem met warmteterugwinning waardoor de benodigde energie om het gebouw te verwarmen en te koelen enorm beperkt is.
 • Zonnepanelen op het dak.
 • Kunststof raamkozijnen met drievoudig glas.
 • Hoogwaardig gevelisolatiesysteem dat met een maximale dikte van 30 cm aan de buitenzijde van de gevel aangebracht.
 • Prefab stucvormen.
 • Het inpandige deel van het balkon is bij de keuken getrokken (voor een deel nodig voor nieuwe installaties) en er is een nieuw balkon voor de gevel geplaatst.

Bouwer & Corporatie

 • TBV Wonen
 • Greencore

Contact & Media

 • TBV wonen: Peter den Biggelaar: pdenbiggelaar@tbvwonen.nl
 • Van den Hout & Kolen Architecten: https://www.charcoal.nl/
 • GreenCoreis een samenwerkingsverband van 9 Tilburgse bedrijven gericht op duurzaam bouwen

Bekijk de foto’s hier.

Duur

Het project is opgezet als een pilot. Vanaf de oplevering worden gegevens verzameld over de nieuwe prestaties van het gebouw en de ervaringen van de bewoners. Deze meetgegevens zullen nauwlettend worden bestudeerd om verdere optimalisatie mogelijk te maken en dit concept uit te rollen over de bestaande woningvoorraad van TBV Wonen.