Bronnet met riothermie voor woningen in Amsterdam

bronnet met riothermie voor woningen in amsterdam

Waterschap Waternet, woningcorporatie De Key en energie-infraspecialist Firan, slaan de handen ineen om de weg te verkennen naar een warmtenet met warmte uit rioolwater, een bronnet met riothermie. Partijen willen aantonen dat een groot aantal huishoudens door gebruikmaking van deze warmte op een betaalbare manier aardgasvrij kan worden. Partijen hebben op 13 februari 2020 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Dit gebeurde in het bijzijn van Meindert Smallenbroek, directeur Warmte en Ondergrond van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Een dergelijk project is eerste toepassing van riothermie in Amsterdam zijn.

Tekenmoment Firan, De Key en Waternet
Het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst

Bronnet is een warmtenetwerk

Energie-infraspecialist Firan, De Key en Waternet onderzoeken de mogelijkheid om in Amsterdams een lokaal bronnet met riothermie te ontwikkelen met warmte uit de riolering. Een bronnet is een warmtenet waarmee water met relatief lage temperaturen van een duurzame bron naar afnemers wordt vervoerd. De verkenning sluit aan op de gemeentelijke ambities om in 2040 de stad aardgasvrij te laten zijn. Op het bronnet zouden huurwoningen van De Key kunnen worden aangesloten.

Renoveren, verduurzamen, aardgasvrij maken

Veel, jaren zeventig, woningbezit van de grote corporaties in Amsterdam zijn matig geïsoleerd en worden collectief verwarmd met gasketels. Een bronnet met riothermie, dat warmte benut uit nabijgelegen grote rioolleidingen, kan volgens eerste calculaties het gasverbruik met 75 tot 90 procent terugbrengen. Dat vermindert de CO 2 -uitstoot significant. De gasketels blijven beschikbaar als back-up zodat de bewoners altijd verzekerd zijn van warmte. Op het moment dat de gebouwen gerenoveerd en verduurzaamd zijn kunnen de gasketels helemaal vervallen.

“De Key heeft de intentie om op termijn alle appartementen te renoveren en verduurzamen. Dit ligt in lijn met onze ambitie om ons woningbezit in 2050 CO2-neutraal te maken. We kunnen dat echter niet in één keer doen, dus we werken stap voor stap. Met een lage temperatuur bronnet zijn we hierop goed voorbereid”, zegt Eelco Siersema, directeur Vastgoed van De Key.

Riothermie, hoe werkt het?

Bij een bronnet met riothermie wordt overtollige warmte uit het riool opgeslagen in een warmte-koude-opslag (WKO) onder de grond. Het warmtenet levert vanuit deze buffers het hele jaar een stabiele temperatuur. “Het leveren van warmte uit het riool is een fantastische kans. Hiermee leveren we een bijdrage aan de transitie naar een aardgasvrije samenleving”, aldus Roelof Kruize, directeur van Waternet. “Waternet streeft er naar om zoveel mogelijk grondstoffen en energie terug te winnen uit de watercyclus.”

Warmtepompen in elk van de appartementenflats zorgen ervoor dat de warmte efficiënt wordt opgewaardeerd. Dit gebeurd naar de juiste temperatuur voor een comfortabele verwarming en warm water in de appartementen.

“Met de inzet van riothermie voor de duurzame verwarming van sociale huurwoningen loopt De Key voorop in de toepassing van lage temperatuur warmtenetten”, aldus André Meijer, directeur van Firan, dat de infrastructuur van het nieuwe bronnet wil gaan ontwikkelen. “Het project levert inspiratie en inzichten voor andere projecten waarbij de overstap naar aardgasvrije wijken wordt gemaakt.”

Lage temperatuur warmte biedt kansen

Na eerste positieve calculaties, worden nu gedegen berekeningen uitgevoerd die uitgaan van de Total Cost of Ownership. Het onderzoekt of het voorgestelde bronnet inderdaad duurzamer én betaalbaarder is dan alternatieve oplossingen. De gemeente Amsterdam ondersteunt deze verkenning. “In 2040 moet Amsterdam een aardgasvrije stad zijn. Dat betekent dat we huizen op een andere manier moeten gaan verwarmen, het liefst met een zo duurzaam mogelijke warmtebron’’, aldus Marieke van Doorninck, wethouder Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid. ‘’Met warmtewinning uit het riool hebben we nog maar weinig ervaring. Het is mooi om te zien dat Firan, De Key en Waternet hiermee gaan experimenteren, zodat we de opgedane ervaring ook op andere plekken in de stad kunnen gaan toepassen.’’

Volgens Leen van Dijke, voorzitter van Stroomversnelling, zijn duurzame warmtenetten, waaronder een bronnet met riothermie, onontbeerlijk om de gestelde klimaatdoelen te halen. Duurzame warmtenetten, dus met een fossielvrije bron, kunnen uitstekend woningen van warmte en warm tapwater voorzien. Hierbij gaat het – in tegenstelling tot de traditionele warmtenetten – om lage temperatuur systemen. Het Amsterdamse initiatief past helemaal in de strategie van Stroomversnelling, die mede organisator is van de bijeenkomst met de directeur van het ministerie van EZK. Deze samenwerking kan de weg verkennen voor grootschalige toepassing door allerlei partijen die elkaar op wijkniveau vinden.